Od vzniku prvej svetovej vojny uplynulo 28. júla 2014 už 100 rokov
( informácia bude postupne aktualizovaná )

Dňa 28. júla uplynulo 100 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny. Veľkou vojnou ju nazývali do roku 1939 preto, lebo na rozdiel od predošlých vojen XIX. storočia trvala až do 11. novembra 1918 a bola najväčším celosvetovým konfliktom v histórii ľudstva. Zanechala za sebou milióny mŕtvych a na tele aj dušiach zmrzačených ľudí, spôsobila nevyčísliteľné škody ľuďom, zmenila politickú mapu sveta a ovplyvnila vývoj dejín sveta v celom XX. storočí. Veľká vojna tragicky zasiahla aj do osudov obyvateľov územia celého dnešného Slovenska, o čom dnes svedčia už iba pamätníky vo väčšine miestečiek a obcí, venované ich vo vojne padlým mužom. Podrobnejšie informácie sú tu : >>>

avz1405a
Útočiace vojská obidvoch strán prešli do zákopov

Prvá svetová vojna bola vyvolaná problémami spôsobenými rastom nacionalizmu v Európe. Od roku 1870 sa vytvárali v Európe spojenectvá, ktorých cieľom bolo zachovať krehkú rovnováhu medzi nimi Do roku 1914 sa vytvorili zo vtedajších mocností dve ekonomicky aj vojensky silné koalície. Na jednej strane Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Taliansko vytvorili Trojspolok, na strane druhej Francúzsko, Rusko a Veľká Británia Trojdohodu. Tieto spojenectvá tvorili tak jemnú rovnováhu síl, že útok na jednu krajinu v koalícii znamenal vstup ostatných krajín do vojny. Vypuknutie konfliktu medzi existujúcimi koalíciami bola iba otázka času a Nemecko čakalo len na vhodnú zámienku. Tou sa stal atentát na následníka habsburského trónu. Externá informácia je tu : >>>

avz1405c
Takto Rakúsko-Uhorskí vojaci "bojovali" proti Srbom

Na vojnu sa najlepšie pripravovalo Nemecko, ktoré presvedčilo Rakúsko-Uhorsko vstúpiť „za atentát“ do vojny so Srbskom. No vojna, do ktorej takmer okamžite zapojili dohodové a ústredné štáty, sa nevyvíjala podľa plánov Nemecka, ktoré muselo bojovať predčasne na dvoch frontoch. Rakúsko-Uhorsko nedokázalo poraziť Srbsko v krátkej vojne, muselo zasadiť väčšinu svojich síl na východný front proti ruskej armáde. Do konca roka 1914 sa na obidvoch frontoch tak zastavili ofenzívne operácie a vojna sa zmenila na defenzívnu. Na frontoch sa po obrovských stratách obidve bojujúce strany zastavili v stovkách kilometrov dlhých zákopoch. Na dlhodobú vojnu však neboli hospodárstva bojujúcich štátov vôbec pripravené. Podrobnejšie informácie sú tu : >>>Videoklip o vývoji Veľkej vojny (1914 -1918) je prevzatý z You Tube

Po vypuknutí vojny sa českí a slovenskí krajania žijúci v Rusku, Francúzsku a Srbska sa ako občania znepriateleného štátu dostali do veľmi ťažkého postavenia. Národné spolky a spoločenské organizácie českých a slovenských krajanov žijúcich v Rusku, Srbsku a vo Francúzsku vystúpili preto najskôr s vyhláseniami o lojálnosti k hostiteľským krajinám. Okrem verejných proklamácií a zmene občianstva prejavili českí a slovenskí krajania aj odhodlanie bojovať v armádach alebo v dobrovoľníckych jednotkách Ruska, Francúzska a Srbska na frontoch proti Rakúsko-Uhorsku a Nemecku. Situácia prispela neskôr k tomu, že v zahraničí sa postupne začali vytvárať prvé česko-slovenské politické orgány s cieľom získať pre Čechov a Slovákov národnú slobodu a bojovať za vznik spoločného štátu. Podrobnejšie informácie sú tu : >>>

Súvisiace informácie na www.klubvtn.info :

  • Osudné výstrely v Sarajeve predurčili vývoj XX. storočia
  • Rakúsko-uhorská armáda na začiatku prvej svetovej vojny
  • Súvisiaca externá informácia na videoklipe: Začiatok československého odboja na Rusi na videoklipoch

    ( administrátor použil fotografie aj z Wikipedie )


    <<<  späť
    Vložené 02.06.2014 - Upravené 15.08.2015