Západné veľmoci nedokázali vzdorovať v roku 1940 nemeckým útočným operáciám
avz1503ab avz1503a avz1503a avz1503a avz1503fa

Vpád nacistického Nemecka do západnej Európy v máji 1940
( modré nápisy slúžia ako prepínače na sekundárne informácie )

Ráno 10. mája 1940 začala nemecká agresia na západe Európy. Nemecké silné pozemné sily a letectvo napadli neutrálne štáty Holandsko, Belgicko a Luxembursko. Proti belgickej obrannej línii a pevnosti Eben Emael, ako aj na hlavné centrá obrany v Holandsku zaútočili výsadkové jednotky, resp. ich tam dopravili na klzákoch. Nemecké pozemné sily veľmi rýchlo prenikali do Belgicka aj Holandska. Otvorenie zátopových vrát a zamínovanie rieky Rýn nezastavilo nemecký postup a odpor holandských síl sa začal rúcať. Nemecké sily útočili na spojeneckú líniu na Dyle a belgické jednotky boli prinútené ustúpiť od línie Albertovho kanálu. Dňa 13. mája emigrovala pred Nemcami spolu s vládou do Británie holandská kráľovná Wilhelmina. Ešte pred zastavením paľby dňa 14. mája 1940 bombardovalo nemecké letectvo Rotterdam. Dňa 15. mája Holandsko kapitulovalo - externá informácia je tu : >>>

avz1503cm1 avz1503cm2
1. mapa: Anglo-francúzske sily vyšli do Belgicka proti armád. skupine "B"
2. mapa: Armád. skupina "A" prešla cez Ardeny do severného Francúzska!
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Veliteľstvá spojeneckých síl tak rozsiahla a efektívna nemecká ofenzíva ( začatá bez vyhlásenia vojny ) aj napriek predchádzajúcim (!) varovaniam prekvapila. Spojenecké vojská, podliehajúce ich hlavnému veliteľovi, francúzskemu generálovi M. Gamelinovi, boli rozčlenené do troch skupin armád. Prvá bola rozmiestnená medzi prielivom La Manche až Montmédami a mala až päť armád - vrátane britského expedičného zboru. Druhá mala tri armády sústredené za Maginotovou líniou od Montmédy po Épinal. Tretia s jedinou armádou bola sústredená za južnou časťou Maginotovej línie. Spojenecké sily však boli nesúrodé a strategická koncepcia ich velenia neprekonala uvažovanie z Veľkej vojny. Francúzsko považovalo Maginotovu líniu pred nemeckým vpádom cez ich spoločnú hranicu za "odstrašujúcu" a chystalo sa odraziť nemecký útok vedený cez Belgicko už na jeho území, pokiaľ by Nemecko zaútočilo rovnako ako vo Veľkej vojne - externá informácia je tu : >>>Nemcom sa podarilo vylákať spojenecké sily na územie Belgicka.
Vystrašení Belgičania utekali pred postupujúcimi Nemcami na juh.
Luftwaffe bombardovala belgické mestá ale aj kolóny na cestách !
( videoklip je prevzatý z You Tube )

Nemecké velenie k útoku na štáty západnej Európy utvorilo tiež tri skupiny armád. Skupina armád "B" svojimi bojovými akciami rýchlo ochromila malé armády Belgicka a Holandska. Nemecké výsadkové jednotky obsadili hlavné strategické body v Holandsku aj Belgicku, vrátane kľúčových obranných zariadení v tzv. pevnosti Holandsko a tiež pri belgickej pevnosti Eben Emael. Po tak rýchlom postupe wehrmachtu holandská armáda 15. mája kapitulovala. Nemci dňa 17. mája obsadili Brusel a 20. mája dorazili k rieke Šelda. Takmer v rovnakom čase skupina armád "A" neočakávane prenikla na územie Francúzska cez pohorie Ardeny. Nemecké tankové zväzky prenikli od 10. mája cez Luxembursko a juhobelgické opevnenia, prekročili 14. mája rieku Maas, dorazili 20. mája až k pobrežiu Biskajského zálivu a úplne vyradili spojenecké sily ustupujúce späť z Belgicka. Tankové čelá armádnej skupina "A" zatlačili ustupujúcich Spojencov až k Dunkerque, odkiaľ sa ich časť podarilo evakuovať na Britské ostrovy - externá informácia je tu : >>>

avz1503cm3 avz1503cm4
3. mapa : Sily armád. skupiny "A" vyrazili smerom k západnému pobrežiu
4. mapa : Nemci obkľúčili ustupujúce anglo-francúzske sily pri Dunkerque
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Nový nemecký operačný plán na rýchly prienik jeho vojsk do Francúzska cez územie Belgicka a najmä cez Ardeny bol úspešne splnený. Vojská agresora pokračovali v postupe na Paríž s cieľom úplne poraziť Francúzsko. Nasledovala rozhodujúca bitka o Francúzsko, jeho rýchla kapitulácia, evakuácia časti francúzskych síl ( vrátane časti čs. dobrovoľníkov ) na Britské ostrovy, rozdelenie celého územia Francúzska na okupačné zóny a tzv. slobodné územie pod správou kolaborantskej vlády vo Vichy - externá informácia je tu : >>>

( fotografie a mapy sú z archívu administrátora )


<<<  späť na predchádzajúcu informáciu
Vložené 19. 08. 2015