Nacistom sa nepodarilo zrealizovať ich plány na dobytie Britských ostrovov
avz1503ab avz1503a avz1503a avz1503a avz1503fa

V lete 1940 bola protivníkom Nemecka iba Veľká Británia
( informácia bude postupne rozšírená )

Po víťazstvách Nemecka v západnej a severnej Európe zostala jeho jediným protivníkom iba Veľká Británia. Od vyhlásenia vojny Nemecku v septembri 1939 britské vojnové loďstvo viedlo bojové operácie proti nemeckej Kriegsmarine aj obchodnému loďstvu. Ich cieľom bolo zabrániť nemeckým lodiam plavby po Severnom mori a Doverskej úžine, ako aj po oceánoch. Kriegsmarine sa naopak pokúšala znemožniť zásobovanie Britských ostrovov. Na dosiahnutie jej cieľov používala námorné míny a ponorky. Situácia sa však zásadne zmenila po okupácii v severnej Európy a Francúzska. Nemecké ponorky dostali možnosť operovať z ich prístavov a základní, čo im umožnilo operovať aj vo vodách Atlantiku. Podrobnejšie informácie  sú tu : >>>

avz1503mf1
Hranice v Doverskej úžine medzi Francúzskom a Britániou
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Po vstupe Talianska do vojny pribudol Veľkej Británie ďalší protivník, proti ktorému musela vyčleniť časť ozbrojených síl na vedenie námornej, leteckej a pozemnej vojny na bojiskách okolo Stredozemného mora. Taliansko svojimi operáciami sa snažilo nie len prerušiť britské námorné linky v stredozemnom mori, ale obsadiť aj britské územia v Stredomorí a severnej Afrike. Najväčším nebezpečenstvom pre Veľkú Britániu bola snaha Talianska získať pre seba Suezský prieplav, čím by boli prerušené najkratšie dopravné trasy medzi Britským ostrovmi, Áziou, Austráliou a Tichomorím. Po ich strate by musela Veľká Británia používať námorné linky okolo Afriky. Británia musela vyslať časť síl aj do severnej Afriky.

avz1503mf2
Lodná cesta Stredozemným morom od Suezu k Británii
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Veľká Británia bola v lete 1940 jedinou krajinou sveta vo vojnovom stave s Nemeckom. Jej ostrovná poloha mala výhody aj nevýhody. Výhodou bola skutočnosť, že tanky nacistického Nemecka nemohli zaútočiť priamo tak, ako v západnej Európe. Britské ostrovy boli na druhej strane životne závislé na dovoze surovín a najmä potravín a mali aj veľmi obmedzené ľudské zdroje. To všetko museli dopravovať loďami z Ameriky cez Atlantik, alebo zo svojich kolónií a ovládaných území cez Suezský prieplav a Stredozemné more. Okrem toho Hitler požadoval od svojich ozbrojených síl inváziu na Britské ostrovy. Podrobnejšie informácie  sú tu : >>>

( administrátor použil fotografie a mapy aj z wikipedie )


<<<  späť na predchádzajúcu informáciu.
Vložené 17.07.2015 - Upravené 11.08.2015