Situácia na západnom fronte začiatkom roka 1916
( informácia bude aktualizovaná )

Po prechode z manévrovej vojny na vojnu zákopovú na západnom fronte sa armády oboch bojujúcich strán koncom roka 1914 zakopali v priestore od Severného mora až po hranice so Švajčiarskom. Napriek stratám miliónov životov sa do konca roka situácia na fronte takmer nezmenila a obe strany postupne vylepšovali svoje obranné línie. Budovali podzemné kryty a veliteľské stanovištia pozdĺž komunikácií a zásobovacích okopov, vojaci spevňovali steny svojich zákopov doskami, košinou alebo vlnitým plechom. Pred obrannými líniami zriadili prekážky z kotúčov ostnatého drôtu, ktorých konštrukcie zviazali tak, aby vytvárali zátarasy.

16332aa 16332ab
Zákopy a zátarasy na bojiskách západného frontu (1915-1916)
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Do začiatku roka 1916 vybudovali proti sebe zakopané armády najmenej trojité línie zákopov, pozostávajúce z predsunutého obranného postavenia, hlavného obranného pásma a záložnej línie zákopov. Za takto do hĺbky členenými obrannými postaveniami boli budované sklady pre zásoby, palebné postavenia pre delostrelecké batérie, nemocnice, ako aj cesty a úzkokoľajné trate, uľahčujúce prísun vojakov aj výzbroje až k frontovej čiare. Cieľom proti sebe stojacich vojsk sa stalo dobytie obranných línií nepriateľa a preniknutie do jeho tyla a tam ho poraziť.

16332ac
Štruktúra zákopových línií na západnom fronte v roku 1916
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Medzi nepriateľskými zákopmi ležala tzv. zem nikoho. Mala rôznu šírku, ktorá sa pohybovala od niekoľkých metrov až po 500 metrov, ktorú museli prekonávať útočiace jednotky, snažiace sa dobyť prvé zákopy nepriateľa. Jednotky v predných zákopoch si občas budovali sapy, úzke zákopy vybiehajúce do zeme nikoho a rozširujúce sa smerom k nepriateľským líniám, ktoré slúžili ako odrazové body pre hliadky a družstvá prieskumníkov, alebo ako miesta pre odpočúvanie činnosti v zákopoch nepriateľa. Do útokov boli v opakujúcich sa útočných vlnách nasadzované desaťtisíce mužov aj za cenu ich veľkých strát.Život vojakov v zákopoch na západnom fronte (1915-1916)
(videoklip je uložený na You Tube)

Napriek veľkým stratám, spôsobovaných guľometnou paľbou jednotkám čelne útočiacim na zákopy nepriateľa, najsmrteľnejšími zbraňami boli ťažké poľné delá. Väčšinu vojakov, ktorí padli v útočnom boji alebo v zákopoch, zabila predovšetkým delostrelecká paľba. Pokiaľ sa podarilo útočiacim jednotkám prekonať zem nikoho a drôtené prekážky, nasledovala seč na bodáky, podporovaná ručnými granátmi. Ak sa podarilo útočiacej pechote vniknúť do prvých zákopov nepriateľa, nasledoval v nich boj muža proti mužovi s cieľom ovládnuť jeho zákopy a potom pokračovať v útoku na ďalšiu zákopovú líniu.

16332ad 16332ae
Guľomety a najmä delostrelectvo spôsobovali obrovské straty
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Nepretržité ostreľovanie zmenilo frontovú líniu na desivú mesačnú krajinu zjazvenú krátermi, rozbrázdenú strelami a úplne zbavenú vegetácie. Na priestore s veľkým množstvom kráterov, veľmi často naplnených vodou a bahnom, bol problém nielen útočiť, ale aj často sa iba pohybovať. Po útokoch ležali v zemi nikoho množstvá padlých a zomierajúcich vojakov. Po mohutných ofenzívach dochádzalo občas k zastaveniu paľby, aby bolo možné odsunúť z bojiska ranených a pochovať mŕtvych. Zastavenia paľby boli pochopiteľne využívané k prísunu posíl aj zásob, prípadne k vystriedaniu jednotiek.

16332af 16332ag
Dôležitý bol každodenný zber ranených a pochovávanie padlých
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Na bojiskách dochádzalo často k prejavom tzv. „zákopového šialenstva“ a preto bolo potrebné pre udržanie morálky a psychickej rovnováhy vojakov ich aspoň občas vyviesť zo zákopov do pokojnejšieho zápolia. V oboch armádach bojujúcich na západnom fronte bol preto zavedený systém rotácie bojujúcich jednotiek; vo francúzskej armáde bol cyklus týždenný, v nemeckej štrnásťdenný. Striedanie jednotiek prebiehalo pochopiteľne v noci a bojová prestávky bola využívaná na odpočinok aj na doplnenie jednotiek a ich zdokonaľovací výcvik.

Predchádzajúca téma : Od vzniku prvej svetovej vojny uplynulo 28. júla 2014 už 100 rokov

( administrátor použil fotografie aj z Wikipédie )


<<<  späť
Vložené 27. 07. 2016