Najväčšia ruská ofenzíva v prvej svetovej vojne
( informácia bude aktualizovaná )

Vojna trvala už dva roky. Na západnom fronte prebiehali nesmierne krvavé bitky pri Verdune a na rieke Somme, v ktorých padlo viac ako milión vojakov na oboch stranách. Rusi v snahe uvoľniť tlak Nemcov pri Verdune, otvorili 18. marca ofenzívu južne od Vilna a hoci mali početnú prevahu, Nemci ich útok pri jazere Naroč zastavili. Rusi stratili 110 000 mužov a Nemci asi 20 000. Keď začiatkom 4. apríla prevzal velenie ruskému juhozápadnému frontu v Haliči generál A. A. Brusilov, presadil svoj plán ofenzívy na 320 kilometrov širokej fronte s cieľom dosiahnuť prielom frontu v Haliči.

16332da 16332db
Jednotky ruskej ( kozáckej ) jazdy a strelcov ( pechoty )
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Sily ruského Juhozápadného frontu otvorili novú ofenzívu proti rakúsko-uhorským a nemeckým armádam na území vtedajšieho ruského Poľska a rakúsko-uhorskej Haliče. Ofenzíva bola na žiadosť talianskeho velenia začatá skorej, aby prinútila stiahnuť časť rakúsko-uhorských vojsk po ich úspechoch v ofenzívach na bojisku pri Trentine a na rieke Soča. Brusilovova ofenzíva sa pôvodne mala prekrývať so začiatkom britskej ofenzívy na rieke Somme na západnom fronte. Obidve akcie mali uľahčiť Francúzom od veľkého tlaku Nemcov v opotrebovávacích bojoch pri Verdune.

16332dc
Plán ofenzívy schválilo 1. apríla 1916 vojenské velenie aj cár
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Generál Brusilov plánoval postup na fronte širokom 320 kilometrov. Ruská 3. a 8. armáda mala zaútočiť proti rakúsko-uhorskej 4. armáde južne od Pripiaťskych močiarov. Južnejšie mala postupovať ruská 7. armáda proti rakúsko-uhorskej 7. armáde. Ofenzíva začala silným bombardovaním postavení protivníka z viac ako 2000 diel. Počiatočný úspech bol skvelý, najmä na severe a juhu, kde sa rakúsko-uhorské sily doslova zrútili. Ale v strednom pásme frontu, kde boli Nemci, sa postup zastavil. Boje na fronte sa skončili až v októbri 1916.

16332dd
Generál Brusilov so štábom Juhovýchodného frontu
( Foto sa po "kliknutí" zväčší )

Príležitosť na rozhodujúci útok síce už Rusko premeškalo, ale ofenzíva zaznamenala úspech. Rumunsko sa vzdalo neutrality a vstúpilo do vojny po boku štátov Dohody. Nemci museli zo západného frontu stiahnuť sedem divízií a vzdať sa plánu na odvetu za britskú ofenzívu na rieke Somma. Nemecko stratilo asi 350-tisíc vojakov, Rakúsko-Uhorsko asi milión a muselo aj zastaviť plánovanú ofenzívu v Taliansku. Rusi zajali asi 450-tisíc nemeckých a rakúsko-uhorských dôstojníkov a vojakov, dobyli Bukovinu aj časť východnej Haliče.

16332de
Plán na otvorenie Brusilovovej ofenzívy na širokom fronte

Brusilovova ofenzíva svojou razanciou a rozsahom je považovaná za najväčší vojenský úspech prvej svetovej vojny od vzniku zákopových línií na začiatku jesene 1914. Okrem toho dosť zásadným spôsobom ovplyvnila aj ďalší priebeh vojnových udalostí. Jej cieľom hlavným bolo pomôcť dohodovým armádam, nachádzajúcich sa v zlej situácii na západnom aj južnom fronte. Rusko však prišlo o viac ako milión vycvičených vojakov, čo prispelo ku zrúteniu jeho vojenskej sily, neskôr aj k revolúcii a k následnému kolapsu krajiny.Ruskí vojaci na východnom fronte Veľkej vojny
(videoklip je uložený na You Tube)

Predchádzajúca téma : Masaker na západnom fronte a bitka na rieke Somme

( administrátor použil fotografie aj z Wikipédie )


<<<  späť
Vložené 28. 07. 2016