vvv-01 vvv-02 vvv-03 vvv-04 vvv-05 vvv-06 vvv-07 vvv-08 vvv-09 vvv-10 vvv-11 vvv-13 vvv-25

Červená armáda zastavila nemeckú operáciu Barbarossa
( modrý text je aj prepínač na podrobnejšie informácie )

V skorých ranných hodinách 22. júna 1941 sa vpádom vojsk nacistického Nemecka a jeho spojencov do Sovietskeho zväzu začala najväčšia vojenská operácia v dejinách ľudstva – operácia Barbarossa. Tromi strategickými údermi sa Wehrmacht snažil rozbiť Červenú armádu, ovládnuť kľúčové miesta v ZSSR, ako aj zbaviť Nemecku stále odolávajúcu Britániu nádeje na prípadnú sovietsku pomoc. Prvou a kľúčovou úlohou Wehrmachtu bolo úplne rozdrviť sily Červenej armády sústredené na západnej hranici a súčasne im zabrániť ustúpiť do vnútrozemia. Skupina armád Sever postupovala smerom na mesto Leningrad, skupina armád Stred viedla úder smerom na mestá Smolensk a Moskvu, skupina armád Juh smerovala na Kyjev s cieľom obsadiť Ukrajinu. Podrobnejšie informácie sú tu : >>>

vvvmapa-1
Mapa postupu armád agresora na území ZSSR v roku 1941
( po "kliknutí" sa fotografia zväčší )

Hitler si veľmi želal poraziť Sovietsky zväz ešte v roku 1941. Aby Wehrmacht mohol túto úlohu splniť, musel prisunovať na rozhodujúce smery úderu posily. Pre obrovskú šírku východného frontu však nemecká branná moc nedisponovala strategickými zálohami a preto musela presúvať posily na hlavné úseky frontu z iných útočných smerov. V auguste 1941 sa Hitler rozhodol odložiť útok na Moskvu so zámerom rozdrviť silné zoskupenie vojsk Červenej armády v priestore južne od Kyjeva a ovládnuť do príchodu zimy hospodársky významné oblasti Ukrajiny. Na pokrytie boku vpred postupujúcej skupiny armád Stred časť jej síl musela zmeniť smer útoku a postupovať zo severu na Kyjev. Jej ďalší úspešný postup na Moskvu bol z rôznych dôvodov odložený.

obr. 0828c obr.0828h
Agresor spôsobil v lete 1941 ozbrojeným silám ZSSR vysoké straty
( po "kliknutí" sa fotografia zväčší )

Po bitke a veľkých stratách Červenej armády pri Smolensku sovietske velenie začalo na moskovskom smere budovať obrannú líniu. Hitlerovým rozhodnutím zničiť najskôr miliónové zoskupenie Červenej armády juhozápadného frontu na Ukrajine, získalo sovietske vrchné velenie čas pripraviť sa na obranu Moskvy. Na zastavenie nemeckého postupu sformovali tri fronty - Západný, Záložný a Brjanský, ktoré v mali 1 250 000 mužov v zostave pätnástich armád. Keď nemecký agresor obnovil postup smerom k Moskve, pancierové divízie troch tankových skupín znova prelomili sovietsku obranu.

obr. 11197d obr. 0828c
Rýchle postupujúci agresor zajal v lete 1941 státisíce vojakov
( po "kliknutí" sa fotografia zväčší )

Po potlačení odporu v kotloch pod Vjazmou a Brjanskom sa Nemci snažili znova obnoviť postup troch tankových skupín na Moskvu, ale ich divízie začala spomaľovať zlyhávajúca logistika aj zhoršujúce sa počasie. Zastávky postupujúcich nemeckých vojsk smerom k Moskve boli preto stále častejšie, aj keď hľadali neustále slabé miesta v protivníkovej obrane. Po predchádzajúcich porážkach začalo velenie Červenej armády sťahovať svoje divízie z jednej línie na druhú. Situácia poskytla sovietskemu veleniu potrebný čas aj na prísun čerstvých posíl z Ďalekého východu a Strednej Ázie. Keď v októbri obrana možajskej línie nesplnila svoj účel, ocitli sa Nemci asi 50 kilometrov pred Moskvou. Na krátko ich po prívaloch dažďa zastavil rozbahnený terén, no po príchode mrazov svoj znova obnovili postup k Moskve z juhu aj zo severu.

obr. 11197g obr. 0828k
Počasie na konci roka 1941 ochromilo bojovú činnosť agresora
( po "kliknutí" sa fotografia zväčší )

Sovietske vrchné velenie dňa 12. októbra nariadilo vybudovať poslednú obrannú líniu pred Moskvou. Na povinné práce bolo nasadených viac ako 250 000 mužov a žien, všetkých čo nepracovali vo výrobe zbraní, munície, vojenského alebo strategického materiálu. Muži narukovali do armády alebo domobrany, ženy a mládež zaujali ich miesta v továrňach. Obyvatelia Moskvy vybudovali okolo svojho mesta 98 kilometrov protitankových zákopov a 132 kilometrov protitankových stien, 72 kilometrov zásekov a 282 kilometrov drôtených zátarasov. To všetko doplnilo viac ako 11 000 protitankových zátarasov. Všetky vybudované prekážky mali kryť paľbou jednotky pechoty skrytej v tisícoch vybudovaných zákopov.Video je uložené na : YouTube 

Nemecké vojská postupujúce z juhu narazili pri Tule na veľmi tvrdý odpor, ale na severnom smere sa ich tanky prebili až na vzdialené predmestia Moskvy. Na ďalší postup už však zoslabnutý Wehrmacht nemal sily pre vrastajúci odpor obrancov a nedostatok pohonných hmôt aj munície. Sovietske velenie nariadilo 5. decembra začať protiútok, ktorý prešiel do ofenzívy. Proti vyčerpaným nemeckým silám nasadila Červená armáda 27 nových divízií. Nemecké jednotky boli do januára 1942 vytlačené o 100 až 250 kilometrov na západ od Moskvy. Wehrmacht prišiel za 6 mesiacov bojov približne o 800 000 mužov, tri štvrtiny z nich boli ranení. Sovietske straty za rovnaké obdobie boli údajne až 10 krát väčšie, z toho nenávratné straty boli asi polovičné. V podobnom pomere boli aj straty na bojovej technike, no Wehrmacht na rozdiel od Červenej armády nemal potrebné strategické rezervy. Nemecká operácia Barbarossa definitívne zlyhala.

Predchádzajúca informácia ju tu : >>>

( administrátor použil fotografie aj z Wikipedie )


<<<  späť
Vložené 12. 12. 2016