Československí vojaci a letci bojovali po zániku ČSR proti Nemecku doma aj v zahraničí
obr.10136a obr.0812d obr.09131a obr.09120c

Čs. zahraničné vojsko v bojoch po boku víťazných Spojencov (1939-1945)
(informácia bude aktualizovaná)

V piatok 11. októbra 2019 bola v Posádkovom klube Trenčín sprístupnená 1. časť výstavy o bojoch čs. vojenských jednotiek v zahraničí po boku víťazných Spojencov od vypuknutia vojny v septembri 1939 až do jej skončenia v máji 1945. Výstava je venovaná 75. výročiu začiatku oslobodzovania územia republiky od vojsk nemeckých okupantov a kolaborantskej vlády vojnovej Slovenskej republiky. Výstavu na dlhší čas zapožičala Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja pobočka Zväzu letcov v Brne.

obr.19412a obr.19412b
Prezentácia výstavy na medzinárodnom veľtrhu IDET v Brne
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Výstava je rozsiahla a preto bude v PK Trenčín prezentovaná postupne po častiach. Jej súčasťou je história aj čs. letectva po roku 1945. Prvá časť výstavy je rozdelená na dva bloky: V prvom bloku je prezentovaná účasť čs. letcov v bojoch proti vojskám nacistického Nemecku v Poľsku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, v Slovenskom národnom povstaní a počas oslobodzovacích bojov na území republiky až do skončenia druhej svetovej vojny.

obr.19412c obr.19412d
Prezentácia 1. časti výstavy v Posádkovom klube Trenčín
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Druhý blok výstavy prezentuje vznik a boje čs. jednotiek v Poľsku, vo Francúzsku, na Strednom východe aj v severnej Afrike, vo Veľkej Británii a po vylodení západných Spojencov v Normandii pri Darkerque, na území bývalého Sovietskeho zväzu a vo Východoslovenskej operácii aj v Ostravsko-karvinskej operácii Červenej armády pri oslobodzovaní území predvojnového Slovenska a Československa.Video je umiestnené na : YouTube

Československé vojenské jednotky, ktoré sa v priebehu druhej svetovej vojny sformovali na území Poľska, Francúzska, Stredného východu, Veľkej Británie a vtedajšieho Sovietskeho zväzu aj jednotky 1. čs. armády na Slovensku a partizánske jednotky v povstaní predstavovali takmer iba nepatrnú časť miliónových armád protifašistickej koalície, ale ich účasť aj obete v bojoch proti vojskám nacistov a fašistov sa stali uznávanou súčasťou vojenského úsilia demokratických národov a štátov víťaznej koalície Spojencov v druhej svetovej vojne :

obr.19412x
Veľká Británia a jej spojenci verili že nacistov porazia :
V = VIKTORIA

1. časť výstavy bude prístupná verejnosti iba do odpoludnia 17. októbra a potom bude oficiálne otvorená znova 18. novembra 2019 po skončení prezentácie výstavy MO SR. Otvorenie rozšírenej 1. časti výstavy bude 19. novembra 2019 o 16. hodine. Plagát ako pozvánka je tu : otvoriť >>> 

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - ZO SZPB Trenčín - 1 pôsobiace v PK Trenčín
v spolupráci s pobočkou Zväzu letcov v Brne.


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 12.10.2019 - Aktualizované 16.10.2019