Milan Rastislav Štefánik a tí čo ho nasledovali
( pozvánka na výstavu HÚ SAV )

Výstava približuje životné osudy siedmych Slovákov, československých diplomatov, počnúc Milanom Rastislavom Štefánikom, ktoré sa začali písať pred takmer jeden a pol storočím. Reflektujú nielen dynamiku a tragédie dvadsiateho storočia, ale aj obrovský vývojový oblúk, ktorým Slováci prešli na národnostnom aj medzinárodnom poli. Od takmer zdecimovaného etnika na začiatku 20. storočia, až po jeho samostatný demokratický štát. Štefánik a jeho nasledovníci verili v spravodlivosť, mier a demokraciu. Štefan Osuský, Vladimír S. Hurban, Vladimír M. Palic, Juraj Slávik Neresnický, Ivan Krno a Ján Papánek. Spolu so M. R. Štefánikom sedem statočných Slovákov, ktorí zanechali po sebe výraznú, hlbokú a nezmazateľnú stopu v československej diplomacii 20. storočia.

20425ax
Motív výstavy z plagátu HÚ SAV
( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

Okrem hlavného "povolania" diplomata boli navyše aj čs. legionári, spisovatelia, básnici, medzinárodní právnici. Čo túto "sedmičku" ozvláštňovalo a čo mali spoločné? Silné národné povedomie s dôrazom na všeľudské univerzálne hodnoty, hrdé, pevné evanjelické korene a väzby, boj za demokraciu a česko-slovenskú štátnosť, odpor k totalitám, ale aj sklon k dobrodružnosti, túžba a odvaha vykročiť z domova do sveta a byť pri tom, kde sa odohráva niečo veľké, resp. kde sa tvoria svetové dejiny.

20425bx 20425dx
Výstava vo výkladoch PK TN na Hviezdoslavovej ul.16
( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

Výstava je umiestnená v šiestich výkladoch Posádkového klubu Trenčín na Hviezdoslavovej ul. 16 od 18. júna do 18. júla 2020. Sprievodné publikácie k výstave sú pre záujemcov k dispozícii bezplatne vo vestibule aj s prezenčnou listinou pred pracoviskom informátora.Videoreportáž Internetovej televízie Trenčiansky terajšok je tu : otvoriť >>>

S ohľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu objektu PK Trenčín sa vernisáž výstavy konala až 25. júna 2020 pred budovou na Hviezdoslavovej ulici.

Pripravujeme výstavu : Trianonská mierová zmluva 1920 a Slovensko

Nasledujúca výstava vo výkladoch PK Trenčín bude venovaná 100. výročiu podpisu Trianonskej mierovej zmluvy, ktorou boli o.i. vytýčené hranice Slovenska. Reportáž z otvorenia výstavy o Trianonskej zmluve v Brezovej pod Bradlom je tu : otvoriť >>>

( administrátor )


<<<  späť na hlavnú stránku.
Vymenené 19.6.2020 - Aktualizované 28.6.2020