Proti fašizmu bojovali Česi a Slováci na viacerých bojiskách 2. svetovej vojny
obr.0812a obr.0812b obr.0812c obr.0812d obr.0812e

Výstava k 80. výročiu prvých bojov čs. 11. pešieho práporu Východného ( 1941 )

Výstava k 80. výročiu prevelenia "čs. 11. pešieho práporu - Východného" z Palestíny do Egypta a jeho prvých bojov na severoafrickom bojisku v roku 1941 je vo výkladoch Posádkového klubu Trenčín (ODA). Od leta 1941 sa čs. vojaci zúčastnili bojov okolo obkľúčeného mesta Tobruk v líbyjskej púšti. S britskými a poľskými jednotkami bránili do jesene 1941 strategický prístav proti útočiacim nemeckým a talianskym zväzkom. Viac je tu >>>

obr.21436b obr.21436b
Výstava bude vo výkladoch PK Trenčín do konca apríla 2021
( po "kliknutí" sa foto zväčšia )

Výstavu prezentuje ZO SZPB generála Goliana Trenčín 1, pôsobiaca v PK Trenčín ako "Klub vojenskej histórie protifašistického odboja". Vznikla z podporou firmy Nedorost Žilina, ktorá ju venovala KVH-PFO. Autorom výstavy je renomovaný vojenský historik plk.v.v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., bývalý riaditeľ Vojenského historického ústavu v Bratislave. Jeho článok na rovnakú tému bol uverejnený v mesačníku MO SR OBRANA č.4 / 2020, ktorý je v upravenej verzii dostupný na webovej stránke VHÚ Bratislava tu : otvoriť

( administrátor )

<<<  späť na hlavnú stránku.
Vložené 19.03.2021 - Aktualizované 20.03.2021