VENOVANÉ PAMIATKE VOJAKOV TRENČIANSKEHO CaK PEŠIEHO PLUKU 71
  Poprava dňa 8. 6. 1918 na Stanovlianskom poli Pomník 44 popravených vojakov v Kragujevaci Slovenská poštová známka Pamätník 44 popravených vojakov v Trenčíne 8. júna 1918 po poprave na Stanovlianskom poli

100. výročie Kragujevskej vzbury c.k. pešieho pluku 71 v Trenčíne

V sobotu 2. júna 100 rokov uplynie od udalosti, ako sa na sklonku prvej svetovej vojny v srbskom meste Kragujevac, situovanom asi 140 kilometrov juhovýchodne od Belehradu, vzbúrili slovenskí vojaci náhradného práporu c.k. pešieho pluku 71 - Galgóczy. Hovorilo sa mu aj "drotársky" pluk a to z dôvodu, že jeho mužstvo sa regrutovalo odvedencami z bývalej Trenčianskej, Oravskej a Turčianskej župy. Slúžili v ňom teda starí otcovia, pradedovia a ich mužskí rodinní príslušníci väčšiny dnešnej populácie, majúcej pôvod v uvedených regiónoch. V povedomí Trenčanov sú dnes známe predovšetkým tragické udalosti jeho náhradného práporu z 8. júna 1918 v meste Kragujevac. Podrobnejšie informácie sú tu : otvoriť >>>

obr. 16341a obr. 16341b
Pietne stretnutie v kasárňach pri pomníku 44 popravených vojakov
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Mesto Trenčín s veliteľom Posádky Trenčín pripravujú v Kasárni SNP pri železničnej stanici spoločné spomienkové stretnutie vo štvrtok 7. júna 2018. Stretnutie sa začne od 09,00h pred tribúnou pri pamätníku 44 popravených vojakov. Počet záujemcov z radov občanov bude z dôvodu limitov vstupu do vojenského objektu však obmedzený. Záujemci o účasť na uvedenom podujatí sa môžu prihlásiť vo svojich Základných organizáciách klubov a občianskych združení - podmienkou však bude vyplnenie tlačiva s menom, priezviskom, č. Občianskeho preukazu a súhlasom o evidencii uvedených osobných údajov potvrdených podpisom. Zraz účastníkov stretnutia bude o 08,45 h na parkovisku pred vchodom do kasární. Podrobnejšie informácie poskytnú vedúci klubov a predsedovia ZO.

plagat-krag2
Pozvánka na prednášky a premietanie filmu na tému výročia
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Klub vojenských veteránov Trenčín a trenčiansky Klub vojenskej histórie protifašistického odboja - Základnej organizácie SZPB Trenčín 1 v spolupráci s Posádkovým klubom Trenčín pripravujú na 7. júna 2018 od 13,00 h prednášky s krátkou besedou na tému výročia. Od 14,30 h bude premietnutý starší slovenský film "Štyridsaťštyri" venovaný pamiatke vojakov popravených po vzbure v Kragujevci. Prednášky aj premietanie filmu sa budú konať v Posádkovom klube Trenčín (ODA) na Hviezdoslavovej ulici 16.

( administrátor )


<<<  späť
Vložené 31. 5. 2018