Informácie o prípravách na 100. výročie skončenia prvej svetovej vojny
  Tr. Biskupice TN-Istebník Tr. Turná Srbská kaplnka TN Vojen.cintorín TN Hámre Zamarovce

Odhalenie pamätnej tabule na "srbskej" kaplnke v Trenčíne
( pozvánka na pietne stretnutie )

Pri príležitosti 100. výročia skončenia Veľkej (prvej svetovej) vojny, bude 9. novembra 2018 o 10.30 hodine v Trenčíne odhalená pamätná tabuľa vojakom (bývalého) Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Tabula bude umiestnená na priečelí "srbskej" kaplnky na mestskom cintoríne, nachádzajúcej sa na hornej časti vojenského cintorína. V kostnici za kaplnkou povojnového Kráľovstva SHS je uložených 164 kostier vojakov z Balkánu, ktorí zomreli na zranenia a choroby v Trenčíne v dobe prvej svetovej vojny. Pamätná tabula bude odhalená z iniciatívy srbského spolku SLOGA a občianskeho združenia PODUNAVLJE na Slovensku. Plagát je tu : otvoriť >>>( videoklip je prevzatý z You Tube )

Prvá svetová vojna sa začala 28. júla 1914 vypovedaním vojny Srbskému kráľovstvu Rakúsko-Uhorskom a skončila sa 11. novembra 1918 v Compiegne podpisom prímeria aj Nemeckom. Vojna mala pre Srbské kráľovstvo aj národ tragické následky - 30% obyvateľov bolo usmrtených - často brutálnym spôsobom. Hospodárstvo bolo vydrancované alebo zničené, srbské vojenské cintoríny boli husto rozosiate po teritóriu severnej Afriky a celej Európy. Okrem cintorínov na bojových poliach, zostali hroby aj pri zajateckých táboroch a nemocniciach. Časť z nich sa nachádza aj na Slovensku. V meste Trenčín boli pozostatky srbských vojakov po exhumácii hrobov na dvoch vojenských cintorínoch uložené v kostnici na mestskom cintoríne. Externá informácia o väčšom z nich je tu : otvoriť >>>

Srbská kaplnka - pravá strana Schody a hroby
Pohľad zo strednej časti cintorína
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

O osude cintorínov, kde boli pochovaní srbskí i ďalší vojaci pochádzajúci z bývalého Srbského kráľovstva bolo rozhodnuté v roku 1923. Mimoriadne väzby Trenčína s Kragujevcom prispeli k tomu, že sa rozhodlo práve v Trenčíne vybudovať kaplnku s kostnicou, kde by boli sústredené kosti vojakov pochádzajúcich z teritória povojnového Kráľovstva SHS. 6. novembra 1924 bol v Trenčíne podpísaný Protokol o výstavbe kaplnky a kostnice v Trenčíne s kapacitou pre 180 exhumovaných. Mestské zastupiteľstvo v roku 1925 uznesením rozhodlo, že vyčlení pozemok v susedstve mestského cintorína pre stavbu kaplnky + kostnice a darovalo ho Kráľovstvu SHS.

obr.0831v obr.0831w
Vysvätenie srbskej kaplnky s osáriom
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

V tomto čase silnejúce vzťahy Trenčína a Kragujevca umocnila skutočnosť, že v roku 1926 kráľ Alexander I. Karadjordjevič udelil mestu Trenčín vysoké štátne vyznamenanie - Rad sv. Sávu III. stupňa, ktorý bol mestu slávnostne odovzdaný pri príležitosti posviacky kaplnky. Slávnostná posviacka sa uskutočnila 6. mája 1928. Pri slávnosti juhoslovanská strana symbolicky odovzdala kostnicu do starostlivosti mesta, pričom zazneli národné hymny v podaní vojenskej hudby. Od tej doby "srbská" kaplnka aj vojenský cintorín schátrali. Mesto síce plánuje ich obnovu, termíny realizácie sú však odkladané. Jedna externá informácia je tu : otvoriť >>>

( administrátor )


<<< späť
Vložené 28. októbra 2018