Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín PK Trenčín
  |  Aktivity  |  Výstavy  |  História  |  A. Fillo  |  Info-vii  |  Technika  |  Všeličo  |  Dodatky  |  Novinky  |  Archív informácií index-x:

NAŠE KLUBY:

  Informácie z klu-
  bov v Trenčíne

  Klub výpočtovej
  techniky Trenčín

  Klub vojenských
  veteránov ( TN )

  Klub vojenských
  výsadkárov SR

  Klub letcov a pa-
  rašutistov ( SLZ )

   Klub filatelistov -
  KF 52-19 Trenčín

  Klub priateľov
  ( EX ) VKK TM

  Klub priateľov
  Francúzska
  a Slovenska

  Kluby vojenskej
  histórie Trenčín

  Organizácie JDS
  v Trenčíne +ATV


Kontakty :

pon.- str.- sob.:
15.00 - 17.00 h.
0960 333 888

Adresa:

Klub výpočtovej
techniky pri PK TN
Posádkový klub TN
Hviezdoslavova 16
911 27 Trenčín

e-mail:
admin :
Google


Počet otvorení
dnes a celkom :

počítadlo.abz.cz

Aktuálne počasie
na Slovensku  >>>

Predpoveď počasia

Aktuálne kurzy  >>>
Eurobankovky

Publikácie klubov :

Červené barety
Publikácie KVV - SR
doplnené 19.09.2016
sú na stiahnutie tu >

Stručná história:

História c.k.71. pp
c.k. peší pluk 71
je na stiahnutie tu >

1. čs.pd v RF
čs. zahr. odboj
vo Francúzsku

je na stiahnutie tu >

Karol Pajer
Karol Pajer
( francúzky )

je na stiahnutie tu >
a nová info
Karol Pajer
( slovensky )

je na prečítanie tu >

Nezabudnime-TN
Pamätníky a hroby
obetí 2. svet. vojny
v Trenčíne a okolí

je na stiahnutie tu >

Na tejto stránke sú informácie čís. 041 až 060 :

60. Stretnutie KP VKK TM v Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare

Stretnutie pred výstupom na Kriváň V Klimatických kúpeľoch Tatranské Matliare sa od dňa 28. 8. 2008 uskutočnilo už 3. stretnutie členov Klubu priateľov VKK TM. Členovia klubu sa počas pobytu vo Vysokých Tatrách zúčastnili XIII. Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, ako aj niekoľkých ďalších horských túr a kultúrnych podujatí. Rokovali aj o možných zmenách a zameraní činnosti Klubu po odpredaji kúpeľov.  Viac >>>


59. Ukážka bojov z 2. svetovej vojny na Jankovom vŕšku

Členovia KVH DP Klub vojenskej histórie "Dukliansky priesmyk" uskutočnil ukážku bojov z 2. svetovej vojny s použitím dobových zbraní a výstroja na Jankovom vŕšku 29. augusta 2008. Ukážka bola súčasťou krajských osláv 64. výročia Slovenského národného povstania. Súčasťou osláv SNP bol aj kultúrny program a výstavka zbraní, výstroje a výzbroje partizánov a vojakov zo zbierok členov klubu.  Viac >>>


58. Turistické podujatie pre peších aj cyklistov pod Súľovom

Mapka trate memoriálu Overovací 0. ročník Memoriálu Louisa Crosa sa uskutočnil 14. septembra 2008 pri príležitosti 64. výročia SNP. Štart memoriálu bol pred obecným úradom v Malej Čiernej, kde bola L. Crosovi a jeho francúzskym spolubojovníkom z partizánskej brigády J. Žižku odhalená pamätná tabuľa. Pre akciu boli vydané lístky poľnej pošty OS SR s pečiatkou memoriálu.  Viac >>>


57. Vojaci holešovského 7. výsadkového pluku sa okupantom nevzdali

Na pamiatku výsadkárom 7. vpzu Pamätnú tabuľu odhalili 7. výsadkovému pluku zvláštneho určenia 22. augusta 2008 v Holešove. Keď 21. 8. 1968 ráno začali Československo obsadzovať sily Varšavskej zmluvy, velenie 7. výsadkového pluku ZU sa im nevzdalo. Naopak - pripravovalo diverznú akciu, ktorej cieľom bolo oslobodiť Alexandra Dubčeka a ďalších československých politikov, ktorých zatkli sovietskí okupanti.  Viac >>>


56. Premiérové uvedenie slovensko-českého filmu Tobruk

Čs. vojak na africkom bojisku v Tobruku Od 29. augusta do 6. septembra sa uskutoční premiérové uvedenie slovensko-českého filmu Tobruk. V Trenčíne bola jeho premiéra v ZOC MAX 5. septembra o 19 hod. V čase od 16 do 18 hod. na Mierovom námestí atmosféru bojov umocnili vojenské historické vozidlá a sprievodné podujatia OS SR. Film je venovaný pamiatke čs. vojenských veteránov a domácemu odboju v 2. svetovej vojne.  Viac >>>


55. Nasadenie 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR pri Dukle

obr.10138 Na žiadosť príslušníkov 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR mali byť jej jednotky vyslané pomoc SNP. Dve slovenské divízie na východnom Slovensku, ktoré mali otvoriť Červenej armáde priechod cez Karpaty zlyhali, boli nemeckými silami väčšinou odzbrojené. Parabrigáda bola preto nasadená ako pešia jednotka na dotyku 1. UF a 4. UF na ľavom krídle 38. armády. Viac je tu :  viac >>>


54. Vznik 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR ( 2. časť )

obr.10138 Keď zajatí Slováci, internovaní v Usmani 29.decembra 1943 prijali tzv. Prevolanie príslušníkov Pluku slovenských dobrovoľníkov, zaradili sa k protihitlerovskej koalície a za obnovu nového a demokratického Československa. Ich prevolanie malo veľkú politickú odozvu a príslušníci pluku slovenských dobrovoľníkov sa stali jadrom parabrigády, ktorá sa začala organizovať v meste Jefremov v Tulskej oblasti. Viac je tu : otvoriť >>>


53. Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 2. časť

Obr.0853 Ťažkú ekonomickú a rozbúrenú povojnovú situáciu využili v Taliansku fašisti a nacisti v Nemecku. Neschopnosť veľmocí a Spoločnosti národov presadiť dodržiavanie povojnových zmlúv využilo Nemecko na obnovenie vojenskej sily, Japonsko v roku 1933 a Taliansko v roku 1935 na rozpútanie nových vojnových konfliktov na cudzích územiach. Druhá svetová vojna sa začala v Ázii japonskou okupáciou Mandžuska v roku 1931 :  Viac >>>


52.   Udalosti vedúce k rozpútaniu druhej svetovej vojny - 1. časť

Obr.0852 Prepadnutie Poľska nacistickým Nemeckom dňa 1. septembra 1939 je všeobecne považované za začiatok II. svetovej vojny. Za príčiny vedúce k rozpútaniu nového svetového konfliktu je považovaná nespokojnosť niektorých štátov z výsledkami Prvej svetovej vojny, nešťastne skoncipovaná Versailleská zmluva a celosvetová hospodárska kríza. Uvedené okolnosti prispeli k nárastu napätia a vzniku konfliktov nie len v Európe :  Viac >>>


51. Vznik 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR ( 1. časť )

obr.10138 V druhej polovici roka 1943 vznikla na území Sovietskeho zväzu čs. vojenska jednotka, ktorá umožnila postaviť 2. československú samostatnú paradesantnú brigádu. Nová brigáda sa začala formovať v Jefremove 5. januára 1944. Jej jadro tvorili bývalí príslušníci slovenskej 1. pešej divízie, ktorí koncom októbra 1943 prebehli do zajatia k Červenej armáde pri Melitopoli. Viac je tu : otvoriť >>>


50. V auguste 1945 zhodili USA na Japonsko dve atómové bomby

Atomóvý výbuch na Japonskom V auguste 1945 " zhodili " USA na Japonsko dve atómové bomby : prvú 6. augusta na mesto Hirošima, kde zahynulo okolo 140 tisíc ľudí, druhú dňa 9. augusta na Nagasaki, kde zahynulo 70 tisíc ľudí. Japonsko následne kapitulovalo a 2. svetová vojna sa skončila aj v Tichomorí. Japonsko vo svojej doktríne odmieta nukleárne zbrane a nepripustí ani ich rozmiestnenie na svojom území.  Video >>> 


49. V roku 1968 končili prípravy na okupáciu Československa

Sovietské tanky v Bratislave dňa 22. 8. 1968 27. júna 1968 otriasla politickou scénou Československa výzva publicistu Ludvíka Vaculíka ako " Dvetisíc slov " na urýchlenie demokratizačného procesu. Sovietske vedenie ju však považovalo za výzvu ku kontrarevolúcii a dôvod k neskoršiemu obsadeniu Česko-slovenska. 21. júna 1968 zahájili vojská Varšavskej zmluvy rozsiahle "manévre" ako nácvik na inváziu, ktorá začala 21. augusta...  video >>> 


48. Významné augustové výročia v slovenskej histórii

Územie Slovenska oslobodilo vojsko čs. štátu Čs. vojsko 14. 8. 1919 obsadením Petržalky zavŕšilo etapu odčlenenia Slovenska od Uhorska a zabránilo snahám o jeho pripojenie k Maďarsku. Medzi ČSR a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov ( neskôr Juhoslávia ) bola 14. 8. 1920 podpísaná dohoda o obrannom spolku proti Maďarsku. 28. 8. 1929 založili slovenskí legionári "vlastné" Združenie legionárov na Slovensku.


47. Výročie vzniku Matice slovenskej

Prvá budova Matice slovenskej v Martine V Turčianskom Sv. Martine bola na tisíce výročie príchodu Konštantína a Metoda 4. augusta 1863 založená Matica slovenská ako najvyššia kultúrna ustanovizňa Slovákov. V roku 1875 jej činnosť zakázala uhorská vláda. Napriek tomu sa Matica slovenská prispela k jazykovému zjednoteniu Slovákov a vytvorila podmienky pre slovenských vlastencov v rôznych odboroch činnosti.  Viac >>> 


46. Stretnutie výsadkových veteránov v Javorníkoch

Učastníci 1. dňa stretnutia Stretnutia výsadkových veteránov pri príležitosti 10. výročia založenia Klubu výsadkových veteránov Zlín sa zúčastnilo cez 70 bývalých výsadkárov z Čiech, Moravy a Slovenska. V Javorníkoch bola aj delegácia členov Klubu vojenských výsadkárov z Trenčína. Výsadkoví veteráni sa už 10 rokov stretávajú na chatách svojich priateľov v Kasárni.  Viac >>> 


45. Rekonštrukcia bojov na Hrone v sobotu 26. júla 2008

Z rekonštrukcie bojov na Hrone Rekonštrukcia historických bojových operácií na rieke Hron z roku 1945 sa konala v sobotu 26. júla v obci Starý Tekov. Organizátori podujatia Ministerstvo obrany SR ( MO SR ) a Konfederácia klubov vojenskej histórie Slovenska pripravili divákom okrem historickej rekonštrukcie aj ukážky činnosti súčasných Ozbrojených síl SR. Podujatie až do 20.00 h sprevádzal bohatý kultúrny program.  Viac >>> 


44. 128. výročie narodenia gen. Dr. M. R. Štefánika

Gen. Štefánik na Sibíri v r. 1918 Dňa 21. júla 1880 sa narodil v Košariskách Milan Rastislav Štefánik, astronóm, vedec, frontový pilot, generál, člen Národnej rady v Paríži, 1. česko-slovenský minister vojny. Zahynul pri leteckej katastrofe pri návrate na Slovensko. V rokoch 1914-1918 organizoval čs. légie, ktoré významne prispeli ku vzniku ČSR a záchrane Slovákov pred brutálnou maďarizáciou.  Viac >>> 


43. Od porážky kuruckého vojska pri Trenčíne uplynulo 300 rokov

Kuruci a labanci Cisársky generál S. Heister porazil pri Trenčíne 3. 8. 1708 výkvet kuruckého vojská Františka Rákociho II. Porážka kurucov na poliach medzi obcami Trenčianska Turná - Hámre - Mnichova Lehota - Soblahov výrazne prispela k úpadku kuruckého hnutia. Pri príležitosti 300. výročia bitky sa 1. 8. 2008 uskutočnila medzinárodná konferencia v Trenčianskej Turnej.  Viac >>> 


42. Ukradnuté Kosovo - druhá strana mince ?

Kosovskí Albánci jásali a terorizovali... Informácie o juhoslávsko-kosovskom spore spochybnil český filmový dokument Ukradnuté Kosovo. Príchod vojsk NATO do Kosova v roku 1999 umožnil "bojovníkom" z UCK rozpútať krutú etnickú čistku, o ktorej sa doposiaľ mlčalo. Brutálni teroristi z UCK po odchode juhoslávskej armády z Kosova krutým spôsobom vyhnali stotisíce Srbov a iných národností zo svojich rodísk a majetkov.  Viac >>> 


41. Sviatok Cyrila a Metoda na hrade Branč

Delegácie OS SR, OZ SR a Klubu VV Trenčín na Bradle Pri príležitosti sviatku Cyrila a Metoda sa 5. júna 2008 na hrade Branč uskutočnilo slávnostné stretnutie. V období rokov 1674-1675 bol prechodnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení Bratislavským súdom na galeje. Udalosť pripomína pamätník a každoročné bohoslužby na hrade. Na pamätníku bola odhalená nová pamätná tabuľa.  Viac >>> 


<<< vpred na informácie čís. 061 - 080            vzad >>> na informácie čís. 021 - 040
Informácie čís. 041 až 060

Prepínač na www:

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

Spoločnosť M. R. Štefánika
Spoločnosť
M. R. Štefánika

Múzeum Slovenského národného povstania Banská Bystrica
Múzeum SNP
Ban. Bystrica

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
SZPB

Ľudové noviny Slovákov v Maďarsku
Ľudové noviny
Slovákov v HU

Mesto Kragujevac
Mesto
KRAGUJEVAC
video


W-stránka JDS
Jednota dôchod-
cov Slovenska

W-stránka pre seniorov
SENIOR.SK

W-stránka KST
Klub slovenských turistov

W-stránka SCK
Klub slovenských cykloturistov

W-stránka KVV BA
Červené barety

W-stránka ZSF
Zväz slovenských filatelistov1918 - 2008

Pamätník 44 popravených Slovákov v Kragujevaci Mesto Trenčín si pripomenulo 90. výročie vzbury a popravy 44 voja-
kov " C.a K. pe-
šieho pluku 71 "
v srbskom meste Kragujevac dňa
8. júna 1918.

Vojny na videách :

2 obludy Smer k druhej
svetovej vojne.