Boľševici 7. novembra 1917 prevzali vládu v Rusku
(odkazy na informácie a pojmy použité v článku č. 007)

Na rozšírenie informácií a vysvetlenie pojmov súvisiacich s búrlivou situáciou v Rusku od februára do októbra (tretieho vojnového) roku 1917, odporúča administrátor otvoriť si nasledujúce stránky Wikipédie :

 • Februárová revolúcia (1917)
 • Alexandr Fiodorovič Kerenskij
 • Strana "boľševikov" v Rusku
 • Októbrová "revolúcia" (1917)
 • Administrátor tiež odporúča si rovnaké informácie otvoriť ( pre porovnanie ) aj v iných jazykových mutáciách.

  ( administrátor )


  <<<  späť na informáciu č. 007
  Vložené 12. 11. 2017