Informácie o činnosti organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska v Trenčíne

  Erb : Zamarovce Zamarovce z Trenčianskeho hradu Trenčiansky hrad a podhradie Erb : Trenčín


3. Krajský a 6. Okresný turisticko-naučný zraz
Krajskej organizácie JDS v Zamarovciach

Dňa 13. septembra 2007 MO JDS Zamarovce spolu s organizáciami dôchodcov v Trenčíne bola organizátorom 3. Krajského a 6. Okresného naučno-turistického zrazu dôchodcov.

Po oficiálnom privítaní 120 prítomných delegátov a hostí starostom obce p. Plškom a predsedom krajskej a okresnej organizácie Ing. Miklošom zoznámil prítomných s históriou obce PhDr. Samuel CS. Ďalším bodom programu bola prehliadka kláštora na Skalke, kde návštevníkov previedol jeho históriou MUDr. Ivan Horváth.

Príjazd účastníkov do Zamaroviec. Prezentácia účastníkov zrazu Privítanie starostom obce

Po prehliadke Trenčianskeho hradu, Trenčianskeho múzea, Galérie Bazovského sa všetci stretli v Kultúrnom dome v Zamarovciach na kultúrnom programe, ktorého sa mohli zúčastniť aj všetci členovia MO JDS Zamarovce.

Na Skalke pri Trenčíne Prehliadka kláštora Na prehliadke Trenčína Harmonikár bol nezmar

V programe vystúpila spevácka skupina z Chocholnej-Velčic, humornými scénkami pobavili prítomných členky z Partizánskeho a tanečná skupina GOONI z Trenčína. Celý program, preložený recitáciami a hrou harmonikára moderovala p. Marta Luptáková z MO JDS Zamarovce.

Program sledovali aj GOONI-čky Speváčky z Chocholenj-Velčic Publikum program zaujal

Za realizáciu zrazu udelila Krajská organizácia JDS v Trenčíne ĎAKOVNÝ LIST a všetkým organizátorom podujatia menovité poďakovanie.

Vyhodnotenie akcie Ocenenie aktivistov Poďakovanie starostu

Okrem členov výboru MO JDS Zamarovce patrí poďakovanie a všetkým členom, ktorí prispeli chutnými koláčikmi a zákuskami obohatiť stoly účastníkov zrazu. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí pomohli celú akciu uskutočniť.

Celé snaženie bolo korunované úspechom aj vďaka nezištnej pomoci zamestnancov Obecného úradu v Zamarovciach, starostu obce i obecného zastupiteľstva. Nasledujúci ročník zrazu sa uskutoční v roku 2008.

<<<  späť
<<<  späť na hlavnú stránku

Aktualizované 29. 4. 2008