Výstava o účasti Slovákov v zahraničných misiách od roku 1953
Orientácia v teréne Strážna veža UN >>> na POFIS/PPP č.65-07 UN/SK ženista Kontrolný bod UN/SK

Výstava na Slovenskej pošte, a.s. v Poštovom múzeu

Pri príležitosti Svetového dňa pošty, ktorý každoročne pripadá na 9. októbra, pripravili zamestnanci Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea v Banskej Bystrici v spolupráci s Kultúrnym a metodickým centrom Ozbrojených síl SR v Trenčíne výstavu pod názvom :

Slovenské modré barety v službe mieru

Výstava je zameraná na históriu pôsobenia slovenských vojakov v mierových misiách na celom svete.

Dôstojníci UNTSO
pri rekognoskácii
0705-A
Kontrolný bod č.31
UNDOF na hranici
0705-B
Slovenský ženista
na mínovom poli
0705-C
( Po "kliknutí" sa foto zväčší )

Prvého mája v roku 1993 sa slovenskí ženisti vydali na cestu do chorvátskych miest Daruvaru a Lipiku, aby sa začlenili do mierovej misie OSN UNPROFOR. Bolo to po prvýkrát, čo príslušníci Armády Slovenskej republiky začali pôsobiť mimo územia Slovenska v operáciách na podporu mieru pod hlavičkou Organizácie Spojených národov, Severoatlantickej aliancie, Európskej únie alebo Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Odvtedy sa vo viac ako dvadsiatich misiách na podporu mieru vystriedalo do 10 000 slovenských vojakov.

Otvorenie výstavy
a privítanie hostí
0705-A
Delegácie OS SR,
veteránov a klubov
0705-B
Sláčikové kvarteto
Konzervatória J.L.Bellu
0705-C
( Po "kliknutí" sa foto zväčší )

Slávnostného otvorenia výstavy, ktoré sa konalo dňa 9. októbra 2007, sa zúčastnili: Ing. Jarmila Brichtová, riaditeľka odboru pošty Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií, Ing. I. Saktor, primátor mesta Banská Bystrica, Róbert Kazík, viceprimátor mesta Banská Bystrica, ako aj viacerí členovia filatelistických klubov z Banskej Bystrice a Trenčína. Za Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa vernisáže zúčastnili traja zástupcovia Výcvikového strediska mierových síl v Martine. Zaujímavým hosťom bol primátor mesta Kežmarok mjr.v.v. Ing. Igor Šajtlava, v minulosti aktívny účastník niekoľkých mierových misií. Postrehy z vernisáže zaznamenal pre Armádne vysielanie SRo Bratislava pplk.v.v. Ing. B. Roštecký, bývalý príslušník misie UNPROFOR.

Zamestnanci SP, a.s.
a Poštového múzea
0705-A
Diskúsia hostí
s kurátorom výstavy
0705-B
Veteráni misií
B. Roštecký a I. Šajtlava
0705-C
( Po "kliknutí" sa foto zväčší )

Prítomných privítal a príhovor predniesol vedúci Poštového múzea PhDr. Štefan Kollár, PhD. Sprievodným slovom priblížil hosťom vernisáže jednotlivé exponáty pán Jozef Korený z Trenčína, z ktorého zbierky väčšina z nich pochádza. Zahratím skladieb od hudobných skladateľov Antonína Dvořáka, Josepha Haydna, Fritza Kreislera a džezovým štandardom Singing in The Rain vernisáž obohatilo sláčikové kvarteto Konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice.

Výstava Slovenské modré barety v službe mieru si kladie za cieľ predstaviť pôsobenie slovenských vojakov v mierových misiách, ktorých sa až do súčasnosti zúčastnili. Spojovacím článkom vojenskej tematiky výstavy s poštovníctvom sú poštové celistvosti, ktoré slovenskí vojaci prostredníctvom poľných pôšt posielali na Slovensko. 81 poštových celistvostí vystavených na deviatich paneloch tvorí základ celej výstavy.

Poštové celistvosti sú radené do nasledujúcich tematických okruhov:

 • Slováci v misiách Organizácie Spojených národov
 • Slováci v misiách Európskej únie
 • Slováci vo vojenských koalíciách a operáciách NATO
 • Propagácia ozbrojených síl Slovenskej republiky v misiách
 • Falzifikáty celistvostí ku škode zberateľov a pošty
 • 0705-G 0705-H 0705-I
  ( Po "kliknutí" sa foto zväčší )

  Súčasťou výstavy sú v rámci komplexnejšieho pohľadu na ťažkú a veľakrát aj nebezpečnú službu slovenských vojakov v mierových misiách po celom svete okrem celistvostí aj mnohé trojrozmerné predmety, napríklad mapy oblastí, v ktorých slovenskí vojaci v rámci misií pôsobili, rovnošata slovenského vojaka - účastníka misie, domáce aj zahraničné publikácie a časopisy s článkami o slovenských vojakoch v misiách, fotografie zachytávajúce ich každodenný život, odznaky, medaily a plakety získané za úspechy v jednotlivých misiách a veľa ďalších zaujímavých predmetov. Poštové múzeum doplnilo výstavu vojenskou spojovacou technikou - poľným telefónom a rôznymi druhmi spojovacej techniky.

  Lístok poľnej pošty
  OS SR pre výstavu
  LPP-UN-03
  Príležitostná poštová
  pečiatka čís. 6507
  PPP-6507
  Poštová priehradka
  v Poštovom múzeu
  0705-J
  ( Po "kliknutí" sa foto zväčší )

  Pre vernisáž výstavy pripravila Slovenská pošta, a.s. príležitostnú poštovú pečiatku a Kultúrne a Metodické centrum OS SR Trenčín lístky poľnej pošty OS SR s prítlačou na téma výstavy.

  Na druhý deň, 10. októbra 2007, pripravili organizátori výstavy a pošta Banská Bystrica 1 pre záujemcov o filateliu, OS SR a ich misie v expozičných priestoroch Slovenskej pošty, a. s., Poštového múzea príležitostnú poštovú priehradku, kde si mohli dať príležitostnou pečiatkou opečiatkovať k výstave vydané poštové lístky. Túto možnosť využilo nemálo filatelistov, ktorí boli vďační za nové prírastky do svojich filatelistických zbierok.

  Výstava " Slovenské modré barety v službe mieru " vo výstavných priestoroch Slovenskej pošty, a.s. - Poštového múzea na Partizánskej ulici č. 9 bola sprístupnená verejnosti do 15. marca 2008.

  Mgr. Leo Lichvár - Slovenská pošta, a.s. - Poštové múzeum


  <<<  späť na hlavnú stránku
  MirOn © 2007
  Aktualizované 26.9.2012