Klub vojenskej histórie DUKLIANSKY PRIESMYK - Trenčín
... ... ... ... ...

Kluby vojenskej histórie otvorili oslavy

Krajské oslavy 65. výročia Slovenského národného povstania 30. augusta 2009 na Jankovom vŕšku s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovala obec Uhrovec pod vedením starostky Zuzany Máčekovej v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne. Otvorila ich ukážka bojov z druhej svetovej vojny v podaní Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk z Trenčína a ich hostí :  video >>>

Čestná strហOS SR pri pamätníku Účastníci osláv SNP Organizátori a aktéri osláv

Krajské oslávy 65. výročia SNP pri pamätníku na Jankovom vršku

V okolí Uhrovca pôsobila partizánska brigáda Jana Žižku, ktorá mala spočiatku asi 900 členov a neskôr sa rozrástla až na 1600 partizánov. Na Jankovom vŕšku Nemci pri rozsiahlej razii objavili v bunkri sedem ažko ranených bojovníkov, ktorých mučili a napokon za živa upálili.

Ďažšie informácie o oslavách 65. výročia SNP :  otvori  >>>


<<< sp䝠na hlavnú stránku
<<<  sp䝠na stránku KVH DP Trenčín

Autor textu : kaja
11. 9. 2009