Trenčania privítali na Slovensku družobný klub z Olomouca
...

Vydařený zájezd

Na pěkné zážitky ve dnech 9.- 10. září t.r. budou vzpomínat vojenští důchodci z Olomouce, kteří se účastnili zájezdu do Bánské Bystrice a okolí. Zájezd se uskutečnil díky pomoci členů "Klubu vojenských veteránov Trenčín" s nimiž máme dlouholetou družební spolupráci.

foto 09115a

Naši slovenští přátelé nám zabezpečili kromě stravování a ubytování i svůj doprovod. Program zájezdu byl zaměřen k 65. výročí Slovenského národního povstání. Po příjezdu jsme navštívili Muzeum SNP, kde nás přivítal jeho ředitel. Podrobně jsme si prohlédli rozsáhlé muzejní expozice i vojenskou techniku v přilehlém parku.

foto 09115b

Po následné prohlídce města jsme se netajili obdivem jak se rozrostlo a jak zkrásnělo. V minulosti totiž řada z nás sloužila buď na letišti Tri Duby nebo u útvarů ve Zvolenu. Večer jsme si společně s našimi průvodci zavzpomínali na léta aktivní služby a připomněli si veselé i vážné příhody z této doby. Nakonec jsme si při harmonice společně zazpívali české a slovenské písně.

foto 09115c

Druhý den jsme navštívili Památník SNP Nemecká. S dojetím jsme si prohlédli dokumentaci o represálijích vůči účastníkům SNP a položili kytičku k pomníku zavražděných obětí. Shodli jsme se v názoru, že Památník v Nemecké zanechává v člověku hlubší dojem než současné expozice v Muzeu SNP v Bánské Bystrici.

foto 09115d

Podle programu následovala prohlídka Lázní Sliač a Zvolena. Obě místa se všem účastníkům velmi líbila. Po výborném obědě na Stráži, kde si většina z nás pochutnala na brynzových haluškách, jsme se vydali směrem k domovu se záměrem alespoň zblízka si prohlédnout zámek Bojnice, který nás už z dálky lákal svou malebností.

foto 09115e

Všem účastníkům se zájezd velmi líbil a náš dík za jeho uskutečnění patří především předsedovi Klubu vojenských veteránov v Trenčíně panu plukovníkovi v.v. Ing. Pavlu Ráczovi. Stejné poděkování náleží i trojici našich průvodců panům plk.v.v. Ing. Peteru Forgáchovi, plk.v.v. Ing. Miroslavu Ondrášovi a Vojtěchu Liškovi, kteří nás podrobně seznamovali s místy kudy jsme projížděli, jejich historií a také se současným děním na Slovensku. Kromě toho naši průvodci měli v zásobě nevyčerpatelné množství veselých příhod a anekdot, kterými náš pobyt na Slovensku ještě více zpříjemnili.

...

Nechceme zůstat svým přátelům dlužníky a našim cílem je připravit pro ně v příštím roce podobný poznávací zájezd po krásné Moravě.

Přátelé, ještě jednou velký dík : Ján Mazur a Bohuš Vrobel

<<<  späť na hlavnú stránku


Aktualizované 15. 10. 2009