Aktivity organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska na Trenčiansku ( TSK )
Prepnúť na w-stránku mesta Trenčín Pohľad na Krasín z Dol. Súče Prepnúť na w-stránku JDS Pohľad z Krasína na Dol. Súču Prepnúť na w-stránku o obci Dolná Súča
Erby a logo JDS slúžia súčasne ako prepínače w-stránok.

5. Krajský a 8. Okresný ročník náučno-turistického zrazu a športu
seniorov Jednoty dôchodcov Slovenska

Západne od krajského mesta Trenčín v horskom prostredí moravsko-slovenského pomedzia obec Dolná Súča dňa 30. septembra 2009 privítala 154 účastníkov V. krajského a VIII. okresného ročníka náučno-turistického zrazu a športu, ktorý organizačne zabezpečila základná organizácia JDS č. 16 z Dolnej Súče.

Príchod účastníkov zrazu Privítanie starostom obce... Zahájenie zrazu
Príchod účastníkov zrazu do Kultúrneho domu
( foto sa po "kliknutí" zväčšia )

Presun účastníkov z celého trenčianskeho kraja sa uskutočnil autobusmi od železničnej stanice Trenčín za trošku pochmúrneho rána, neveštiaceho pekné slnečné počasie. Napriek tomu účastníci boli plný optimizmu a na toto stretnutie sa tešili.  video >>>

V sále kultúrneho domu sa každý zaregistroval, bol srdečne organizátormi privítaný a oboznámený s programom dňa. O pol desiatej hodine podujatie zahájil člen predsedníctva KO JDS p. Ing. Pavol Rácz a predseda OO JDS p. Mgr. Mikuláš Medvec moderoval zahájenie za účasti hostí : Mudr. Pavol Sedláček za samosprávny kraj Trenčín, Ing. Daniela Stráňaiová - prednostka Obvodného úradu Trenčín, Marián Vasko - starosta obce Dolná Súča, Ing. Jozef Mikloš - predseda KO JDS a ďalší, ktorí sa aj k prítomným svojimi vystúpeniami prihovorili s prianím vydarenia sa akcie.

Nad obcou sa majestátne vypínal vápencový útvar - bralo Krasín s výškou 516 metrov n.m., ktorý je zapísaný do zoznamu území európskeho významu NATURA 2000 a na ktorý bol plánovaný turistický výstup. Neuskutočnil sa pre mierne daždivé počasie nevhodné pre turistov - seniorov, ako aj turistika k sučanskej kyselke, kde sa nachádza i kaplnka Panny Márie Lurdskej postavenej údajne v r.1889 na Kamienka pri prameni ("Tri žriedla)". Ľudovo povedané, zišlo však z úmyslu zapáliť pripravenú vatru na Krasíne a uskutočniť opekanie klobás na obidvoch turisrických trasách.

Napriek nepriaznivému počasiu účastníci navštívili veľmi pekné obecné múzeum za sprievodného slova organizátorov, rímsko-katolícky barokový kostol zasvätený Alžbete Uhorskej, ktorý je najstaršou pamiatkou obce, písomne doloženou už z prvej polovice 16.storočia. Za organ v miestnom kostole sa posadili účastníci seniori p. Mgr. Medvec a p. Ďuriš, ktorí zahrali tri krásne mariánske piesne k panne Márii a účastníci sa pridali svojim spevom. Podľa tradície domácich sa k nej pomodlili vyprosujúc si hlavne zdravie.

Pokračovalo sa turistickou prehliadkou obe, ktorá v súčasnosti má cca 2900 obyvateľov a k nej patria dve osady Polníky a Repákovi. Má vybudovaný vodovod i plynovod, plánujú odkanalizovanie obce a pripojenie na čističku odpadových vôd, čo je i zásluhou starostu, ktorý je vo funkcii takmer tridsať rokov. Nechýbajú služby, sieť obchodov, materská a základná škola, domov dôchodcov, atď.

Po ukončení prehliadok bol všetkým účastníkom podujatia podaný chutný obed v miestnej reštaurácii.

Členky ZO JDS Dolná Súča pod vedením predsedníčky p. Veroniky Orieškovej pripravili a podali na stoly chutné domáce koláče spolu s kávou a červeným vínkom.

Po šestnástej hodine nasledoval kultúrny program v ktorom vystúpili žiaci základnej školy (sólo, duo, trio) za sprievodu harmoniky a klarinetu. Zaspievala osemčlenná ženská spevácka skupina, viacčlenný mužský spevácky zbor Ružín a vystúpila folklórna skupina tanečníkov, za sprievodu pochodovej dychovej hudby pripochodovali do sály mažoretky - seniorky s paličkami v pestrom jednotnom oblečení a obveselili svojim takmer 15 minútovým vystúpením, úsmevnou scénkou dvoch dôchodkýň ("prekáračky"). Nechýbal “aplaus“ pri každom vystúpení...

Po ukončení kultúrneho programu vystúpil so záverečným slovom predseda KO JDS p. Ing. Jozef Mikloš v zastúpení Ústredia JDS, ktorý okrem iného pripomenul históriu vzniku tohto podujatia, poďakoval organizátorom i sponzorom.

Celkom na záver ešte vystúpila kultúrna referentka OO JDS p. Danka Ilkyvová a v mene všetkých zablahoželala tým, ktorí v mesiaci septembri oslávili meniny a narodeniny, súčasne odovzdala krásnu kytičku predsedovi OO JDS p. Mgr. Medvecovi, ktorý práve v tento deň slávil narodeniny.

Nasledovalo spoločenské posedenie so živou tanečnou hudbou v podaní mládežníckej dychovej hudby po vedením p. Rudolfa Hečku z Dolnej Súče, pri ktorej si účastníci zaspievali a zatancovali. V dobrej nálade o 18,30 hod. sa rozišli a zabezpečeným autobusom sa vracali po pekne strávenom dni do svojich domovov.

Záverom vyslovujeme poďakovanie i touto cestou všetkým, ktorí sa pričinili a organizačne zabezpečili i zasponzorovali toto prekrásne podujatie a tak umožnili stretnutie seniorov, aby poznali i tradíciu a kultúru hosťovskej obce.

Želáme, aby sa obec Dolná Súča rozvíjala do krásy, aby sa v nej prijemne cítili nielen jej obyvatelia a rodáci, ale všetci návštevníci tejto obce, akými sme boli i my účastníci tohto zrazu seniorov. Dúfame, že v takýchto podujatiach sa bude i naďalej pokračovať. Veľa úspechov !

Text : Marta Luptáková
<<< späť
<<< späť na hlavnú stránku.

aktualizované 2. 10. 2009