Neformálne stretnutie ministrov obrany členských štátov NATO v Bratislave
... ... ... ...

Poľná pošta OS SR pre stretnutie ministrov obran štátov NATO v Bratislave
stránka bude postupne aktualizovaná

Dňa 22. a 23. októbra 2009 sa po prvýkrát neformálne stretli na Slovensku ministri obrany členských krajín NATO. Stretnutiu predsedal generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen. Hostiteľom účastníkov dvojdňového stretnutia bol minister obrany SR Jaroslav Baška :  1. video >>>

Súčasťou stretnutí ministrov obrany boli aj sprievodné podujatia, ktoré sa rovnako uskutočnili v Bratislave – medzinárodná konferencia a dve výstavy. Výstavy boli otvorené dňa 20. októbra 2009 :  viac >>>

Prvá výstava pod názvom NATO Multimédia bola otvorená v átriu Univerzitnej knižnice na Ventúrskej ulici v Bratislave, ktorá bola prístupná verejnosti do 3. novembra 2009. Interaktívnu výstavu otvorila vedúca odboru pre korporátnu komunikáciu, divízie NATO pre verejnú diplomaciu Gerlinde Niehus, za prítomnosti štátneho tajomníka MO SR Daniela Duchoňa.

... ... ...

Ako druhá bola vo výstavnej sále Univerzitnej knižnice na Michalskej ulici č.1 otvorená výstava Ministerstva obrany SR Slováci v operáciách NATO. Výstava fotografií, ktorú otvoril štátny tajomník Ministerstva obrany SR Daniel Duchoň. Výstava bola otvorená pre verejnosť do 29. októbra 2009 :  2. video >>>

Filatelistické militárie vydané MO SR pre poľnú poštu

Na prezentáciu stretnutia ministrov obrán štátov NATO vydalo MO SR o.i. aj lístky poľnej pošty, personalizovanú známku a pečiatku, na ktorých sú zobrazené logá stretnutia. Na vypracovaní uvedených filatelistických militárií a na zabezpečení činnosti prezentačnej stanice poľnej pošty, použitej pri otvorení výstav, sa podieľali aj členovia Klubu vojenských veteránov z Trenčína :

Lístok poľnej pošty
Lístok poľnej pošty s logom strenutia v Bratislave
Pečiatka pre stretnutie
Pečiatka ( kašet ) pre stretnutie so štylizovanou časťou loga

Personalizované známka prítlač na kupóne známky
Ľavá časť vydanej personalizovanej známky - na pravej je vytlačené logo stretnutia

Lístok poľnej pošty a známky sú nepredajné - MO SR si ich vyčlenilo výhradne pre svoje potreby a pre účastníkov stretnutia ministrov obrany NATO v Bratislave. Kašetom boli už pečiatkované obálky s pozvánkami na otvorenie hore uvedených výstav - je predpoklad, že budú používané aj na obálkach listov s korešpodenciou vybraných pracovísk MO SR. Autorom loga použitého na prítlači a kašete je Peter Machaj.

... ... ...

Časť uvedených produktov bola použitá na stanici poľnej pošty pri otvorení výstav dňa 20. októbra 2009 v Bratislave. Bola používaná denná pečiatka pošty Bratislava 1, ktorá zabezpečovala ich vybavenie a podaj v dobe od 17.00 do 19.00 h. a pre kašet bola použitá modrá farba...

- Text a foto : MirOn -

<<<  späť na hlavnú stránku
Aktualizované : 21. 10. 2009