Informácie o publikácii " Slovenské modré barety v službe mieru "
Orientácia v teréne Strážna veža UN >>> na POFIS/PPP č.65-07 UN/SK ženista Kontrolný bod UN/SK

Jozef Korený a jeho „Slovenské modré barety v službách mieru“

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne dňa 27. februára 2008 bola miestom prezentácie novej knihy Jozefa Koreného pod názvom „Slovenské modré barety v službách mieru“, ktorá na faktoch dokumentuje 55 ročnú záslužnú činnosť československých a po roku 1993 slovenských vojakov pri udržaní svetového mieru vo svete.

0813-A 0813-B 0813-C

( Po "kliknutí" sa foto zväčší )

Úvod patril hudobnému vstupu žiakovi Základnej umeleckej školy v Trenčíne Adamovi Záhumenskému, po ktorom osobitne privítala vedúca knižničných a informačných služieb Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne Mária Špániková zástupcu náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky plukovníka Ing. Jána Drevenáka, riaditeľa Múzea Slovenskej pošty v Banskej Bystrici PhDr. Štefana Kollára, PhD., riaditeľa Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl v Trenčíne Ing. Milana Ďuriša a ďalších hostí. Po tomto úvode patrilo slovo moderátorke podujatia Janke Polákovej, ktorá predstavila s curiecullum vitae autora už vyššie spomenutej knihy. Nazvala ho „vojakom vo svete pošty, filatelie a numizmatiky“, teda pod názvom, ktorý vydala Verejná knižnica M. Rešetku aj bibliografiu Jozefa Koreného v roku 2003 pri príležitosti jeho životného jubilea, zostavenej Mgr. Ľudmilou Štrohnerovou. Všetky jeho aktivity jednak v minulosti ako aktívneho vojaka, činnosť v deviatich záujmových kluboch a rozsiahlu publikačnú činnosť si všimli vojenské i civilné orgány a do dnešného dňa sa pretavili do 16 významných ocenení. Poslanie vojenských misií v zahraničí v súčasnom období priblížil vo svojom príhovore zástupca náčelníka štábu Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky plukovníka Ing. Ján Drevenák.

0813-D 0813-E 0813-F

( Po "kliknutí" sa foto zväčší )

Vyvrcholením neskorého popoludnia bolo odprevadenie novej knihy Jozefa Koreného „Slovenské modré barety v službách mieru“ medzi čitateľov púštnym pieskom, ktorého sa zhostili riaditeľka Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová a plukovník Ing. Ján Drevenák.

0813-G 0813-H 0813-I

( Po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na záver Jozef Korený priblížil skutočnosti, čo ho viedlo k zverejneniu účasti československých vojakov na misiách prezentovanej knihe. „Ten záujem na začiatku bol zameraný na oblasť poštovo-filatelistickú, aby som si zväčšil poštové dokumenty odosielané z misií. Následne ma táto problematika zaujala, pretože pri osobnej komunikácii z jednotlivými účastníkmi misií som bližšie rozširoval svoje vedomosti o ich pobyte, o životných podmienkach, o kontaktoch s inými príslušníkmi armád z celého sveta v misiách a získaval fotografie, plakety, vyznamenania a ďalšie iné dokumenty. To ma viedlo k myšlienke všetku dokumentáciu sprístupniť širokej verejnosti na výstave. Čo sa skutočne aj podarilo podpore Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Trenčíne. Od toho času som pracoval na tom, aby som získané dokumentačné materiály dostal do písomnej podoby. Toto moje predsavzatie sa dnešným dňom splnilo“.

0813-J 0813-K 0813-L

( Po "kliknutí" sa foto zväčší )

Autor vyjadril svoje poďakovanie najmä účastníkom misií v Kórey, Angole, Sierra Leone, na Balkáne, Afganistane, že prijali pozvanie na dnešnú prezentáciu jeho novej knihy, pretože práve oni boli jej aktívnymi spolutvorcami, keď poskytli poštové a fotografické dokumenty.

Text: Jozef Čery, foto: J. Čery a M. Ondráš


<<<  späť na hlavnú stránku
Vložené 29.2.2008 - Aktualizované 26.9.2012