V Škótsku bol odhalený pamätník československým parašutistom SOE
    ... ... ... ... ...

Pamätník čs. parašutistom SOE v Škótsku

V blízkosti škótskeho Arisaigu prešlo v rokoch 1941-1943 výcvikom pre zvláštne operácie v tyle nepriateľa okolo 250 Čechov a Slovákov. Väčšina z nich prešla bojmi na frontoch druhej svetovej vojny, ale mnohí z nich byli vysadení na územie protektorátu, alebo na iné časti Európy ovládanej nacistami. Mnoho ich zahynulo. Ich najznámejšou akciou bola operácia Anthropoid, pri ktorej čs. výsadkári Jan Kubiš a Josef Gabčík uskutočnili v Prahe atentát na „ríšskeho protektora“ a generála SS Reinharda Heydricha :  viac >>>

... ... ...
Československí dobrovoľníci po príchode do Veľkej Británie v lete 1940

Na škótskej pahorkatine, kde dobrovoľníci z čs. vojenských jednotiek vo Veľkej Británii absolvovali parašutistický výcvik, bol v blízkosti ich vtedajšieho výcvikového centra dňa 11. novembra 2009 odhalený pamätník. Bude pripomínať ich hrdinstvá a súčasne bude slúžiť aj ako pietne miesto a vojnový hrob pre tých, ktorí sú uložení na večný spánok na neznámych miestach. Odhalenie pamätníka bolo súčasťou ceremoniálu pri príležitosti 91. výročia konca prvej svetovej vojny.

... ... ...
Časť čs. dobrovoľníkov absolvovala vo V. Británii výcvik špeciálnych jednotiek

Iniciátorom výstavby pamätníka bol je Dr. Paul Millar, dlhoročný honorárny generálny konzul ČR v Edinburghu, ktorý je súčasne aj predsedom správnej rady nadácie Czech Memorial a pod záštitou prezidenta České republiky Václava Klausa a Kráľovskej princeznej. Peniaze na pamätník boli vyzbierané charitatívnymi nadáciami Czech Memorial (Škótsko) a Pomník parašutistům o.s. (ČR). Na pamätníku z českej žuly, ktorého autorom je akademický sochár Josef Vajce, je umiestnený štylizovaný padák po pristaní.

... ... ...
Foto z ceremoniálu odhalenia pamätníka v škótskom Arisaigu

Akcia odhalenia pamätníka sa uskutočnila v úzkej spolupráci s obyvateľmi Arisaigu, ktorí hostili účastníkov ceremoniálu i večernej slávnosti na obecnom úrade. Pamätník odhalil George Reid, Lord Vysoký komisár Jej Veličenstva vo Všeobecnom zhromaždení škótskej cirkvi. Z Českej republiky sa zúčastnila delegácia Ministerstva obrany vedená námestníkom ministra Janom Fulíkom, v ktorej bol tiež zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu mjr. Michal Burian a niekoľko veteránov čs. vojenských jednotiek vo Veľkej Británii.

Reportáže ČT z odhalenia pamätníka v Arisaigu : 1. video a textová informácia + 2. video.

<<<  späť.
Aktualizované 2. 2. 2010