Informácia z výročnej členskej schôdze Klubu numizmatikov pri Posádkovom klube Trenčín
... ... ... ...

Výročná členská schôdza Klubu numizmatikov pri PD Trenčín
- pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne


informácia bude ešte aktualizovaná

V sobotu 23. januára 2010 sa v posádkovom klube Trenčín konala výročná členská schôdza Klubu numizmatikov pri posádkovom klube Trenčín – pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti (SNS). Rokovania trenčianskych numizmatikov sa zúčastnil aj predseda a ÚV SNS Ing. Zbyšek Šustek, CSc. a tajomník ÚV SNS Ing. Ľudovít Turčáni. Predseda trenčianskeho klubu numizmatikov - pobočky SNS Ing. Ján Dibala okrem vyhodnotenia činnosti klubu za uplynulý rok vystúpil aj s prednáškou na téma „40 rokov organizovanej numizmatika v Trenčíne“ -  viac >>>

... ... ...

Fotografie z VČS Klubu numizmatikov 23. 1. 2010 - po "kliknutí" sa foto zväčší

Klub numizmatikov - pobočka SNS v Trenčíne sídli v súčasnom Posádkovom klube Trenčín od roku 1990. Spolupracuje s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami, ako a ďalšími klubmi v Posádkovom dome Trenčín. Organizuje prednášky, výstavy a semináre, vydáva pamätné medaily k rôznym výročiam a organizuje zájazdy na významné miesta našej histórie.

... ... ...

Medaile pre ocenených členov a vzorka zo šírených falzifikátov vzácnych mincí

Za 40 rokov svojej činnosti zorganizovala trenčianska pobočka 44 zberateľských aukcií, vydala 15 pamätných medailí a 9 publikácií, usporiadala cez 400 prednášok, 3 konferencie, 18 zájazdov a 8 samostatných výstav. Na záver výročnej členskej schôdze bolo ocenených 16 najaktívnejších členov klubu (pobočky). Po diskusii boli schválené dokumenty pre činnosť klubu na ďalší rok.

Upozornenie na existenciu falzifikátov vzácnych mincí na Slovensku

V nasledujúcej diskusii vystúpil aj tajomník ÚV SNS Ing. Ľudovít Turčáni, ktorý upozornil na existenciu a šírenie falzifikátov vzácnych mincí aj na Slovensku. Ako príklad ukázal niekoľko kusov 5 Fr. Švajčiarskych streleckých mincí, ktoré sa od originálov líšia váhou, úpravou hrany a priemerom. Šírené sú aj ďalšie v zahraničí vyrábané falzifikáty veľmi vzácnych mincí, vydaných v Chile, USA, Mexiku a Taliansku. Všetky v súčasnej dobe šírené falzifikáty majú rovnako upravené hrany a priemer 28mm.

Výpis zo zápisu o rokovaní VČS
<<<  späť
Aktualizované 30. 1. 2010