Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

História diaľkového turistického pochodu "Vojenská päťdesiatka"

Vojenská päťdesiatka - tento názov si osvojili účastníci vojenského pochodu od Pamätníka umučených na trenčianskej Brezine cez Peťovku, Krásnu Ves, Kňaží stôl, Dubničku, Uhrovec až po Pamätník Slovenského národného povstania na Jankovom vŕšku, ktorý pri príležitosti 30. výročia Slovenského národného povstania v roku 1974 po prvý raz zorganizovali mládežníci z VÚ 7717 na trenčianskom letisku. Trasa vedie miestami, kde v časoch druhej svetovej vojny pôsobila partizánska brigáda Jana Žižku pod velením plk. Teodora Pola. Podujatie sa uskutočňuje vždy v apríli pri príležitosti osláv oslobodenia Trenčína vojskami sovietskej a rumunskej armády 10. apríla 1945.

Tak to začalo...

Ideovými nositeľmi myšlienky zorganizovať vojenský turistický pochod boli rtn. Oľga Ďurčová, rodáčka z Krásnej Vsi a práp. Ladislav Mitrík, skúsený parašutista a organizátor turistických podujatí. Prípravy sa začali po vojensky – rekognoskáciou terénu. Skupina vojakov pod vedením Ladislava Mitríka preskúmala päťdesiatkilometrový terén a potom nasledovalo značkovanie farbou a papierovými stužkami, pretože v tom čase ešte turistické chodníčky v tejto oblasti Strážovských vrchov neboli vyznačené. Účastníci turistického pochodu terén zdolávali bez problémov. Náročnú trasu absolvovalo deväťdesiat vojakov.

obr.0814a
Organizátori vzniku aj prvého pochodu s názvom Vojenská 50-ka

Prvý ročník (1974) bol útvarovou záležitosťou, čo nebránilo mládeži v Krásnej Vsi, aby účastníkov pochodu privítala s harmonikou a spevom. Na pamiatku sa spoločne s vojakmi aj odfotografovali. Po pietnom akte na pamätníku na Jankovom vŕšku priamy účastník Slovenského národného povstania veliteľ VÚ 7717 pplk. Bedrich Čaplický zapálil vatru, pri ktorej vojaci zotrvali v besede s priamymi účastníkmi protifašistického odboja.

obr.0814b
Prezentácia účastníkov pochodu na trenčianskej Brezine

Na organizovaní 2. ročníka (1975) už branno-turistického pochodu po stopách SNP – pri príležitosti 30. výročia oslobodenia Trenčína a ukončenia 2. svetovej vojny sa podieľali nielen mládežníci, ale celý útvar. Medzi organizátorov pribudol ppor. abs. Josef Sluka a nový príslušník útvaru ppor. Jozef Špalda. Po registrácii účastníkov turistického pochodu a zhromaždení pri pamätníku umučených na trenčianskej Brezine, kde sa prítomným prihovoril veliteľ útvaru Bedrich Čaplický, sa na vojenskú päťdesiatku vydali nielen príslušníci VU 7717, ale aj zväzáci a zamestnanci z Veliteľstva východného vojenského okruhu, Leteckých opravovní v Trenčíne, turisti z Trenčína a okolia a v Krásnej Vsi pribudli ďalší.

obr.0814c obr.0814d
Pochodu sa zúčastňovali celé rodiny aj vojenské jednotky
( po "kliknutí" sa obrázok zväčší )

Po trase boli pripravené stanoviská v Peťovke, neskôr v Petrovej Lehote, Krásnej Vsi, Dubničke a Uhrovci, kde vojaci ponúkali teplý čaj a vodu na uhasenie smädu a doplnenie zásob na ďalšiu cestu. V cieli si účastníci podujatia prevzali od veliteľa vojenského útvaru Bedricha Čaplického diplomy, pochutili si na dobrom vojenskom guláši. Podujatie sa skončilo pietnym aktom kladenia vencov na pamätníku a posedením pri vatre. O druhý ročník vojenskej päťdesiatky (1975) prejavili záujem aj médiá a STV nakrútila reportáž, ktorú odvysielala v armádnom magazíne Azimut.

Z útvarového podujatia sa stala odľúbená turistická akcia

obr.0814e
Občerstvenie účastníkov pochodu na kontrolnom stanovišti

V nasledujúcich rokoch sa Vojenská päťdesiatka stále viac dostávala do povedomia turistickej obce – napríklad na 6. ročníku v r. 1979 bolo 396 zúčastnených, ale o rok neskôr - na 7. ročníku (1980) už bolo zaregistrovaných 520 turistov, z toho 100 absolvovalo 25 km trasu. Organizátori vydávali informačný bulletin, v cieli účastníci dostávali tradičný guláš a čaj, odovzdávali im diplomy, neskôr pamätné listy, každý rok v inej farbe šatky s logom Vojenskej päťdesiatky, odznaky a viacnásobným účastníkom aj pamätné plakety. Súčasťou pochodu boli branné hry - hod granátom a streľba zo vzduchovky. Pre tých, ktorí sa pridávali v Krásnej Vsi, bolo pripravené registračné stanovisko na dvadsaťpäť kilometrovú trasu. Účastníkov z Bánoviec nad Bebravou, Trenčína a okolia z Jankovho vŕšku odvážali vojenské autobusy, aby sa pohodlne dostali domov.

obr.0814f
Pietnym aktom na Jankovom vŕšku sa pochod skončil

Vojenský útvar na trenčianskom letisku zorganizoval 12. ročník Vojenskej päťdesiatky v apríli 1985 - naposledy. Na jeseň toho roku bol útvar zrušený. To bol aj koniec podujatia každý rok pripravovaného so štedrým vojenským zabezpečením a odvážaním účastníkov vojenskými autobusmi, čo bolo možné len vďaka obetavosti organizátorov a získaným finančným prostriedkom. V roku 1986 sa Vojenská päťdesiatka neuskutočnila, hoci štafetu mal prevziať vojenský útvar sídliaci v Kasárňach gen. M. R. Štefánika v Trenčíne. Napokon Vojenská päťdesiatka predsa len nezanikla. Od roku 1987 až do súčasnosti ju organizuje KST TJ DUKLA TRENČÍN a KST TTS Trenčín.

Text a foto : Oľga Kajabová


Vymenené 24. 4. 2017