Čs. tankisti v zahraničných jednotkách v ZSSR prispeli k porážke nacistického Nemecka
obr.10144 obr.10144b obr.10144a

1. čs. samostatná tanková brigáda v ZSSR
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Prvá čs. tanková jednotka, ktorá zasiahla do bojov na sovietsko-nemeckom fronte, bola súčasťou 1. čs. samostatnej brigády v ZSSR. V jej organizačnej štruktúre bol 15. mája 1943 vytvorený zmiešaný prezvedný oddiel, ktorý mal okrem motorizovanej roty samopalníkov a roty obrnených automobilov aj tankovú rotu. Rozkazom veliteľa brigády bol zmiešaný prezvedný oddiel reorganizovaný 26. júla 1943 na tankový prápor.

obr.10144d obr.10144e
1. čs. tanková brigáda bola vyzbrojená tankami T- 34 / 76  viac >>> a T- 34 / 85  viac >>>
Kliknutím na aktívny nápis viac sa otvoria podrobnejšie informácie o zvolenom type tanku

V rámci výstavby 1. čs. armádneho zboru v ZSSR vznikol 20. mája 1944 z tankového práporu 1. čs. brigády a novo vznikajúceho tankového práporu zboru 1. čs. tankový pluk, ktorý bol 25. júla 1944 rozvinutý na 1. čs. tankovú brigádu. Do nasadenia 1. čs. armádneho zboru do Karpatsko-duklianskej operácie nebola výstavba tankovej brigády ešte dokončená - pri nasadení do bojov v Karpatoch mala len 2 ľahké tanky T-70, 7 stredných tankov T-34/76 a 2 samohybné delá SU-85 :

obr.10144f obr.10144g
Okrem tankov T- 34 bola brigáda vyzbrojená aj ľahkým tankom T- 70  viac >>>
aj samohybnými delami SU- 85  viac >>>.

Počas bojov tankovej brigády v Karpatsko-duklianskej operácii bola doplnená o niekoľko ďalších tankov, ale zároveň mala aj citeľné straty. Na konci októbra 1944 mala tanková brigáda už iba 3 bojaschopné tanky T-34/76, 2 samohybné delá SU-85, časť kolesových vozidiel a samopalníkov. Po oprave poškodených tankov do bojov na východnom Slovensku v novembri a decembri 1944 mohla brigáda nasadiť najviac 10 tankov. Situácia vo vyzbrojení brigády sa zmenila až v prvej polovici februára 1945, keď boli jej jednotky sústredené v Kežmarku, kde boli doplnené tankovou technikou na plný počet 65 tankov a ich osádky zdokonalené vo výcviku.Celé video "Bitva o Ostravsko" je prevzaté z YouTube.

Vo februári 1945 dosiahla tanková brigáda úplnú bojovú pohotovosť. Jej jednotky boli vyzbrojené 52 tankami T-34/85, 12 tankami T-34/76, jedným tankom T-70 a dvomi samohybnými delami SU-85. Okrem toho mala brigáda k dispozícii 75 nákladných, špeciálnych a cisternových vozidiel a 6 pásových traktorov na odťahovanie v bojoch zasiahnutých tankov. Bojovú zástavu dostala 1. čs. tanková brigáda v ZSSR od kežmarských žien, ktoré ju vyšili a tankistom slávnostne aj odovzdali. Veliteľom 1. čs. tankovej brigády bol major Vladimír Janko.

Dňa 16. februára 1945 nastúpila tanková brigáda na námestí v Kežmarku a potom zahájila presun na front. Presúvala sa cez Spišskú Belú a Spišskú Starú Ves smer Nowý Targ. Ďalších bojov sa 1. čs. samostatná tanková brigáda zúčastnila po prekročení československo-poľskej hranice 15. apríla 1945 a 24. marca 1945 bola zasadená do Ostravsko-opavskej operácie.

( administrátor použil fotografie aj z Wikipédie )


<<<  späť na info č.144
Vymenené 28.9.2010 - Aktualizované 25.01.2020