Čs. letci v zahraničných vojenských jednotkách prispeli k porážke nacistického Nemecka
obr.10141a obr.10141b obr.10141d obr.10141e

1. čs. zmiešaná letecká divízia v ZSSR v Ostravsko-opavskej operácii
( informácia bude ešte aktualizovaná )

Prvá čs. letecká jednotka v ZSSR, 128. čs. samostatná stíhacia peruť, vznikla až 3. mája 1944 z 20 skúsených čs. stíhačov a jedného spravodajského dôstojníka, uvoľnených z RAF, prepravených z Veľkej Británie. Jednalo sa o skúsených letcov, pôvodne príslušníkov 310., 312. a 313. čs. stíhacej perute.

obr.10141a obr.airvvs obr.10141b
Lietadlá 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku

Čs. piloti pod velením škpt. Františka Fajtla prešli na základni Ivanovo a Kubinka intenzívnym výcvikom na sovietskych stíhačkách Lavočkin La-5FN. Keď sa k nim pripojili ešte dvaja slovenskí piloti, ktorí prebehli na sovietsku stranu, bola peruť 1. júna 1944 zreorganizovaná na 1. čs. v ZSSR. Pluk sa presunul na letisko Stubno na Ukrajine, kde bol podriadený 2. letecké armáde generála Krasovského a pripravoval sa na bojové nasadenie. Keď koncom augusta 1944 vypuklo na Slovensku povstanie, bol 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk od 17. septembra do 27. októbra 1944 nasadený na povstaleckom území.

10141c
Stíhačka typu La- 5 FN  viac >>>

Po potlačení povstania sa 1. čs. stíhací pluk presunul späť do ZSSR. V auguste 1945 prelietla z východného Slovenska do ZSSR tzv. skupina vzdušných zbraní, čo bolo 108 slovenských letcov, ktorí po doplnení leteckým personálom ( a náborom u čs. pozemných jednotiek ) umožnili sformovať ďalšie dva čs. letecké pluky, 2. stíhací a 3. bitevný. Z týchto troch plukov vznikla 25. januára 1945 v ZSSR 1. čs. zmiešaná divízia. Jej veliteľom bol pplk. Ludvík Budín.

10141f
Bitevník Il-2  viac >>>

1. československá zmiešaná letecká divízia (1. ČSZLD) v ZSSR bola zložená najmä z čs. občanov. Výraznú väčšinu (asi 70 %) lietajúceho personálu tvorili Slováci, ktorí však museli byť preškolení na sovietsku techniku a preto sa do bojov nad frontom zapojili až neskôr. Po sformovaní bola 1. ČSSLD zaradená do sovietskej 8. leteckej armády genpor. N. V. Ždanova. V zostave 4. ukrajinského frontu a 8. leteckej armády sa 1. ČSZLD aktívne zúčastnila oslobodzovania Československa.

10141d 10141e
" Šturmoviky " ČA typu Il-2 nad Nemeckom

V marci a apríli 1945 boli 1. čs. stíhací a 3. čs. bitevný letecký pluk 1. ČSZLD a 1. čs. samostatná tanková brigáda v SSSR nasadené do bojov pri Ostrave a Opave. 1. ČSZLD od 14. apríla do 9. mája 1945 uskutočnila 567 bojových vzletov v trvaní 515 operačných hodín. Jej letci zostrelili celkom 19 lietadiel, 2 pravdepodobne a ďalších 7 poškodili. Ďalej zničili desiatky aut, povozov, železničných vagónov a veľké množstvo živé sily nepriateľa. Vznik a bojovú činnosť čs. leteckých jednotiek na východnom fronte bola významným počinom k oslobodeniu Československa.

( administrátor použil foto aj z Wikipédie )


<<<  späť na info č.144
Vymenené 26.9.2010 - Aktualizované 26.1.2020