Oslobodenie celého územia Slovenska v rokoch 1944 -1945 trvalo dlhých 226 dní
09120a 09120b 09120c 09120d 09120e

Oslobodzovanie územia Slovenska v rokoch 1944 a 1945
( modrý text je aj prepínač na informácie Wikipédie )

Na základe vývoja situácie v zime 1944 -1945 na nemecko-sovietskom fronte sa územie Slovenska ( resp. bývalého Československa ) ocitlo medzi dvomi hlavnými strategickými smermi : severným ( Varšava - Berlín ) a južným ( Budapešť - Viedeň ). Oslobodenie celého územia Slovenska si vyžiadalo vytvorenie pomocného strategického smeru, ktorý viedol pohorím slovenských Karpát cez Moravu až na územie Čiech. Počas oslobodzovania Slovenska realizovalo sovietske velenie niekoľko následných aj súčasne prebiehajúcich útočných operácií.

Prvou z nich bola Východokarpatská operácia vojsk ľavého krídla 1. ukrajinského frontu ( 38. armáda s 1. čs. armádnym zborom ) a 4. ukrajinského frontu ( 1. gardová a 18. armáda, 17. gardový strelecký zbor ) od 8. septembra do 28. októbra 1944. Na je výsledky naviazala Východoslovenská operácia vojsk 4. ukrajinského frontu ( 38., 1. gardová a 18. armáda, 1. čs. armádny zbor ) v čase od 20. novembra do 31. decembra 1944.

Obr.10153ma2
Postup oslobodzovacích armád z j.v. na územie Československa
( mapa sa po" kliknutí" zväčší )

Od začiatku druhej polovice decembra začali 1944 začali bojovú činnosť na území južného a východného Slovenska aj vojská 2. ukrajinského frontu ( 40., 27., 53. a 7. gardová armáda, 4. rumunská armáda, 6. tanková armáda, 1. jazdecko-mechanizovaná skupina a jeden armádny zbor rumunskej 1. armády ), ktorý uskutočňoval Budapeštiansku operáciu. Od 6. januára do 2. februára 1945 prebiehala Komárňanská operácia vojsk 7. gardovej a 6. gardovej tankovej armády 2. ukrajinského frontu.

Obr.10153ma3a Obr.10153ma3b
Postup oslobodzovacích armád cez územie Československa
( mapa sa po "kliknutí" zväčší )

Vojská 4. ukrajinského frontu ( 1. gardová a 18. armáda s 1. čs. armádnym zborom ) a 2. ukrajinského frontu ( 40., 27., 53. armáda 1. a 4. rumunská armáda ) uskutočnili na území Slovenska od 12. januára do 28. februára 1945 Západokarpatskú operáciu, počas ktorej bol oslobodený Zvolen a Banská Bystrica. Poslednými operáciami sovietskych frontov v čase oslobodzovania Slovenska bola Bratislavsko-brnianska operácia a po nej nasledujúca Ostravská operácia, v ktorej bojovali aj tankisti a letci 1. ČSAZ v ZSSR.

Obr.10153a
Jednotky oslobodzovacích armád vítali takmer na celom území ČSR

Prvú z dvoch operácií uskutočnili vojská 4. ukrajinského frontu ( na území Slovenska len jeho 18. armáda s 1. čs. armádnym zborom ) od 10. marca do 5. mája 1945. Druhú operáciu vojská 2. ukrajinského frontu ( 7. gardová, 46., 53., a 40. armáda, 6. gardová tanková armáda, 1. a 4. rumunská armáda, 1. gardová jazdecko-mechanizovaná skupina, Dunajská vojnová flotila ) v čase od 25. marca do 5. mája 1945.

Obr.10153b
Časť Slovenska a Moravy oslobodila Rumunská kráľovská armáda

Oslobodzovanie územia Slovenska sa začalo 20. septembra 1944, keď jednotky 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu prekročili jeho hranice východne od Michaloviec a na druhý deň oslobodili ako prvú obec Kalinov. Trvalo do 3. mája 1945, keď boli oslobodené obce Makov a Klokočov, t.j. 226 dní. Po celý ten čas bojovali na území Slovenska vojská Červenej armády, od 6. októbra 1944 jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a od 18. decembra 1944 aj vojská rumunskej armády.

Obr.10153c
1. ČSAZ v ZSSR sa prebíjal od východu Slovenska až na Moravu

Bojová činnosť oslobodzovacích vojsk, prebiehajúca v zložitých terénnych podmienkach, výhodných pre brániaceho sa protivníka, si vyžiadala nemalé obete. Podľa ústrednej evidencie Ministerstva vnútra SR je na území Slovenska pochovaných 60 659 vojakov Červenej armády, 10 435 vojakov rumunskej armády a 1 736 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru.

Obr.10153e
Tanky čs. tankovej brigády 1. ČSAZ v ZSSR na prehliadke v Prahe

Zatiaľ čo v septembri a októbri 1944 boli do bojovej činnosti proti nemeckým a maďarským vojskám na území Slovenska nasadené tri vševojskové armády v počte 35 divízií a dve letecké armády, tak v januári až marci 1945 už operovali na našom území vojská siedmych vševojskových armád, jednej tankovej armády a jednej jazdecko-mechanizovanej skupiny v celkovej hodnote 55 až 82 divízií a dve letecké armády.

Zdroj : Historický nástenný kalendár MO SR pre rok 2010
( administrátor použil mapy a foto z wikipedie )

<<<  späť na hlavnú stránku
Vymenené 17.10.2010 - Aktualizované 12.04.2015