Informácie o aktivitách a činnosti záujmových klubov a združení v Trenčíne
SOKOL na SK cvičenci-sokoli Povážska župa

III. Sokolské telovýchovné slávnosti v Trenčíne

V dňoch 24.- 27. júna 2010 sa v Trenčíne zišli na celosvetovom stretnutí sokolov účastníci III. Sokolských telovýchovných slávností. Podujatie s bohatým trojdňovým programom sa konalo aj s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. V úvodný deň slávností privítal predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH najvyšších predstaviteľov Svetového zväzu sokolstva a funkcionárov sokolstva zo Slovenska a zahraničia :  viac >>>

Program sokolských telovýchovných slávností sa v Trenčíne začal v sobotu 26. júna slávnostnou akadémiou v Mestskej športovej hale na Sihoti, na ktorej sa okrem jednotlivých TJ Sokol z Považskej sokolskej župy M. R. Štefánika predstavili aj deti z MŠ s rodičmi, žiaci, folklórne súbory či gymnasti zo Srbska. V nedeľu 27. júna sa konal sprievod cvičencov z Mierového námestia na Mestský futbalový štadión, kde sa všetkým prítomným prihovoril aj predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček, MPH, primátor mesta Ing. Branislav Celler a sokolskí funkcionári. Vyvrcholením podujatia bolo hromadné vystúpenie 16-tich sokolmi zo Slovenska a Česka nacvičených skladieb v podaní viac ako 2000 účastníkov sokolských slávností :  viac >>>

Cieľom stretnutí Sokolov je vzbudiť záujem o pohyb, zaujať mládež i dospelých a ponúknuť im výber pohybových aktivít. Sokol ako jediná organizácia nacvičuje a organizuje hromadné vystúpenia v rôznych krajinách po celom svete, napr. v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Poľsku, Českej republike, Slovinsku, Srbsku, Kanade, Austrálii, v španielskej Gran Canarii, Anglicku, Švédsku či vo Francúzsku :  video >>>

V Považskej sokolskej župe Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Trenčíne je združených 13 aktívnych telovýchovných jednôt s cca 1600 členmi. TJ Sokol Trenčín vznikla pred viac ako 90-imi rokmi ako jedna z prvých žúp sokolských na Slovensku :  viac >>>

<<<späť
Aktualizované 29. 6. 20108