Brigádny generál Dr. Milan Rastislav Štefánik sa zaslúžil o vznik Československa
obr. 0844a obr. 0844b obr. 0844c obr. 0844d obr .0844e

130. výročie narodenia generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika

Až do vypuknutia prvej svetovej vojny bol Dr. Milan Rastislav Štefánik predovšetkým vedcom. Po ukončení štúdií na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity odišiel do Paríža - ako astronóm sa zúčastnil viacerých výprav v Afrike, Ázii, Tichomorí a Južnej Amerike. Aj keď veľkú časť svojho života venoval Dr. Štefánik astronómii, do povedomia verejnosti sa zapísal ako francúzsky generál a vo svojej dobe ako uznávaný diplomat a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov československého zahraničného odboja v dobe prvej svetovej vojny. Podrobnejšie informácie sú tu :  >>>

foto č.0844t foto č.0844v
Štefánik ako diplomat v USA a pri reorganizácii čs. légií na Sibíri
( foto sa po "kliknutí" zväčší )

Po vypuknutí prvej svetovej vojny vstúpil do francúzskej armády. V roku 1915 ako pilot šiel na front už s myšlienkou na osamostatnenie sa slovenského a českého národa spod rakúsko-uhorskej nadvlády. Kontakty M. R. Štefánika vo vysokých kruhoch európskej politiky prispeli k sformovaniu a uznaniu československého zahraničného odboja. Ako francúzsky generál a neskoršie ako československý minister vojny (1918-1919) prvej československej vlády bol M. R. Štefánik jedným z hlavných organizátorov čs. vojska ( čs. légií ) v zahraničí. Spolu s Tomášom G. Masarykom a Edvardom Benešom sa ako podpredseda Národnej rady československej výrazne zaslúžil o vznik prvej Československej republiky. Viac je tu : >>>

Caproni 33
Ca-33 na ktorom (nedo)letel gen. M. R. Štefánik na Slovensko
( obrázok sa po "kliknutí" zväčší )

Do Československej republiky, ku zrodu ktorej tak významne prispel, sa však už nevrátil živý. Cestou z Talianska domov dňa 4. mája 1919 jeho lietadlo krátko pred pristátím v Ivanke pri Dunaji havarovalo a Štefánik spolu s talianskymi letcami a mechanikom zahynul. Pochovali ho na Bradle, nad jeho rodnými Košariskami dňa 11. mája 1919 spolu s talianskymi letcami, ktorí s ním zahynuli. Dňa 23. septembra 1928 bola na Bradle slávnostne odhalená mohyla, ktorú navrhol architekt Dušan Jurkovič. V roku 2000 bolo Bradlo vyhlásené za pietne miesto. Viac je tu :  >>>Videoklip je uložený na YouTube

Od narodenia brigádneho generála Dr. Milana Rastislava Štefánika, astronóma, vojaka, diplomata, politika a predovšetkým jedného zo zakladateľov Československej republiky uplynulo 21. júna 2010 už 130 rokov. Dokumentárny film o živote a diele generála Dr. Milana R. Štefánika je dostupný napr. na YouTube - prehrať 1. video >>> a postupne aj 2. až 6. časť filmu.

( administrátor )


<<<  späť na hlavnú stránku.
Vymenené 23.07.2010 - Aktualizované 26.07.2015