Informácia o účasti členov záujmových klubov z PK Trenčín na súťaži vyhlásenej MO SR
KaMC OS SR ... KaMC OS SR

Výstavka súťažných prác členov klubov v PK Trenčín
( informácia bude ešte aktualizovaná )

Dňa 30.11.2010 bola v priestoroch Posádkového klubu Trenčín otvorená výstava členov záujmových klubov a pracovníkov tohto klubu Jarmily Fabiánovej, Júlie Pavlátkovej, Janky Turekovej, Jána Čučku, Františka Horečného a Stanislava Neštického, ktorí v mesiaci september a október 2010 predstavili svoju tvorbu na súťaži MO SR. Účasť na súťaži umožnil prístup vedúceho PK p. Stanislava Martináka a p. Marty Koprivňanskej ktorí riešili otázky zabezpečenia tejto akcie organizovanej Personálnym úradom OS SR.

obr. 10181x obr. 10181y obr. 10181z

Fotografie z vyhodnotenia celorezotnej súťaže 19. 10. 2010 v L. Mikuláši
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší )

Súťaž organizovalo Oddelenie metodiky výchovy a kultúry PÚ OS SR. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s výstavou súťažných prác sa uskutočnilo dňa 19. 10. 2010 v Posádkovom klube v Liptovskom Mikuláši, v objekte Akadémie ozbrojených síl M. R. Štefánika. Akciu zabezpečil vedúci PK L. Mikuláš Ing. Vladimír Slávik s kolektívom spolupracovníkov za účasti riaditeľa personálneho úradu plk.gšt. Ing Petra Dudru a vedúceho oddelenia MVK Ing. Františka Matyáša PHD.

...

Členovia PK Trenčín obsadili dve súťažné kategórie a v oboch boli úspešní. V súťaži Millart Galery v kategórii voľná tvorba odborná porota udelila 1. miesto plk v.v. Ing Stanislavovi Neštickému za cyklus kombinovaných techník. 2. miesto v tej istej súťaži obsadila pani Jarmila Fabiánová za paličkovú techniku „Strom“. Vo fotografickej súťaži Fotoatak zaujala voľná tvorba plk.v.v. Ing. Františka Horečného, ktorému odborná porota udelila 2. miesto za fotografiuSymbolický cintorín.

...

Tento úspech nie je len reprezentáciou autorov, ale aj jednotlivých klubov – paličkovania, foto, výtvarného, tiež klubu vojenských dôchodcov, ale v konečnom dôsledku samotného Posádkového klubu Trenčín, ktorý zastrešuje širokú škálu záujmovej činnosti ľudí v meste a celom regióne.

obr. 10181d obr. 10181e obr. 10181f obr. 10181g

Fotografie panelov so súťažnými exponátmi od autorov z klubov PK Trenčín
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší )

Na prvom obr. vľavo je panel s kresbami, s ktorými v súťaži zvíťazil S. Neštický, na druhom obr. je panel s fotografiami, ktorých autorom je F. Horečný a na treťom obr. sú ručné práce, s ktorými zabodovala J. Fabianová. Na poslednom obr. je panel s exponátmi, ktoré vystavali J. Tureková ( 3 fotografie ), J. Čučka ( 2 fotky ) a J. Pavlátková ( 2 dečky ).

text StaNeš - foto FerHor

  <<<  späť
Aktualizované 14. 12. 2010