Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ský hrad PK TN PK TN PK TN PK TN

Nejestvuje hrob, kde pri spomienke môžeme položiť kvietok

Veniec pod pamätnú tabuľu umiestnil priamy účastník Slovenského národného povstania plukovník vo výslužbe Pavol Liška. V krátkom príhovore pripomenul pracovné nasadenie vtedy 38 ročného Jána Goliana, ktorý ako jediný z veliteľov vtedajšej slovenskej armády prejavil osobnú statočnosť a ochotu podujať sa na prípravu povstania a napokon aj velil povstaleckej armáde až do príchodu generála Rudolfa Viesta, ktorý velenie prevzal začiatkom októbra 1944. Posledné jeho aktivity boli spojené s účasťou v partizánskej vojne v slovenských horách. Externá informácia  je tu >>>

obr. 10185a obr. 10185b obr. 10185c obr. 10185d
Pred pamätnou tabuľou na budove Veliteľstva pozemných síl OS SR v Trenčíne
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší...)

Počas teroristického záťahu Einsatzkommanda 14 proti povstalcom 3. novembra 1944 Goliana a Viesta zajali v Pohronskom Bukovci. Nasledovali výsluchy na štábe EK-14 a v Bratislave. Potom oboch previezli do Berlína a napriek platným medzinárodným dohodám o ochrane vojnových zajatcov odsúdili na trest smrti. Dodnes nevieme kde boli popravení. Pravdepodobná stopa končí v koncentračnom tábore vo Flossenburgu. Žiaľ, nejestvuje hrob, kde pri spomienke môžeme položiť kvietok.

pplk.Ján Golian gen. J.Golian v SNP gen. Viest a Golian generál Ján Golian
Fotografie pplk. / gen. Jána Goliana v dobe SNP z Wikipedie

„Nech navždy zostane v spomienkach našich ľudí a príslušníkov dnešných ozbrojených síl ako statočný vojak, ktorý sa v rozhodujúcich chvíľach dokázal správne rozhodnúť a vojenskými činmi sa zaslúžil o priblíženie porážky nacizmu, ľudáckeho režimu a oslobodenie našej vlasti, ktorej bol verný do konca života,“ ukončil svoje rozprávanie Pavol Liška.

Text a foto : Oľga Kajabová
Súvisiace externé informácie :

  •  Generál Ján Golian informácia Múzea SNP Banská Bystrica
  •  Generál Ján Golian informácia na stránkach " osobnosti.sk "
  •  Vojak ktorý zmenil smer našich dejín
  •  Výročie narodenia generála Goliana

    ( administrátor použil aj odkazy na stránky wikipedie )


    <<<  späť
    Aktualizované 30.01.2011 - Aktualizované 12.02.2016