Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ský hrad PK TN PK TN PK TN PK TN

Výstava RETRO 2011 v posádkovom klube Trenčín
informácia bude ešte aktualizovaná

Výstava má za cieľ mladšej generácii pripomenúť vývoj vybranej oblasti techniky v minulom storočí a skôr narodeným priblížiť predmety, s ktorými pracovali a zabávali sa v mladosti. Celkom je vystavených 149 exponátov z piatich oblastí. Medzi vystavenými exponátmi je zastúpená je zvuková, fotografická a meracia technika, predmety používané v domácnostiach od dvadsiatych rokov a výpočtová technika, ktorá sa objavila v domácnostiach v osemdesiatych rokoch :  viac >>>

obr. 10186a obr. 10186b obr. 10186c
Exponáty vystavené Klubom výpočtovej techniky pri PK Trenčín
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší...)

Klub výpočtovej techniky vystavil niekoľko druhov výpočtovej techniky, s ktorými pracovali jeho prví členovia pri vzniku krúžku mikroelektroniky a výpočtovej techniky pri vtedajšom Okruhovom dome armády. Okrem servera z bankového systému Corvus, pracovnej stanice s mikroprocesorom Z-80, prenosného PC lap top, klub vystavil ešte niekoľko kusov funkčných "domácich" počítačov, o.i. aj Commodore-16 a Commodore-64 s príslušenstvom. V klube ich používali na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov :  viac >>>

obr. 10185d obr. 10185e obr. 10185f obr. 10185g
Z otvorenia výstavy RETRO 2011 odvysielala Trenčianska televízia videoreportáž :  video >>>
( po " kliknutí " na aktívny nápis sa otvorí stránka s videoreportážou...)

Klub výpočtovej techniky pri PK Trenčín mal pomerne rozsiahlu zbierku výpočtovej techniky, ktorú musel pre nedostatok priestoru výrazne zredukovať. To, čo sa doposiaľ v klube ešte zachovalo, chcú venovať do niektorej stálej expozície, ktorá by v Trenčíne mohla časom vzniknúť. Súčasťou zbierky klubu je aj široký výber návodov a dobovej odbornej literatúry. Pri otvorení výstavy bol v prevádzke aj prenosný kufríkový gramofón, na ktorom boli prehraté platne s nahrávkami melódií z tridsiatych rokov minulého storočia!


<<<  späť
Aktualizované 15. 2. 2011