Aktuálne informácie Klubu vojenských veteránov ZV SR v Trenčíne
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Trenčiansky Klub vojenských veteránov bilancoval
informácia bude ešte aktualizovaná

Výročnú členskú schôdzu Klubu vojenských veteránov Trenčín otvoril a napokon aj viedol celé rokovanie podpredseda klubu Igor Hyben. Predseda klubu Peter Forgách na úvod vystúpenia pripomenul, že KVV - ZV SR a JDS sú najväčšími organizáciami na Slovensku a na tom sa dodnes nič nezmenilo. Dodal však, že rady klubu v minulom roku navždy opustilo 17 členov, medzi nimi aj predseda klubu Pavol Rácz. Prítomní si ich pamiatku uctili minútou ticha.

obr. 11189d obr. 11189
Výročnej členskej schôdze klubu sa zúčastnilo 374 členov a ďalší pozvaní hostia
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Predseda tiež pripomenul, že v minulom roku sa v klube udiali viaceré zmeny. Nešlo len o zmeny v metódach práce a upustenie od centralizovaného riadenia založeného na osobnosti predsedu a podpredsedu. „Myslím si, že práve tieto fakty ovplyvňovali prácu rady. Doplnili sme jej štruktúru, určili nové predsedníctvo a konkretizovali úlohy každému členovi,“ skonštatoval Peter Forgách.

obr. 11189a obr. 11189b
Za predsedníckym stolom okrem členov Rady KVV a čestného predsedu Rudolfa Tvarožku zasadli aj hostia : prezident ZV SR Michal Bohunický, veliteľ síl výcviku a podpory gen.mjr. Peter Vojtek, zástupca veliteľa pozemných síl plk.gšt. Daniel Zmeko, predsedníčka OV JDS Emília Plšková a ďalší pozvaní hostia.

Ďalšou zásadnou zmenou bolo pridelenie nových priestorov pre činnosť klubu. „Nová rada aj s výrazným prispením rodinných príslušníkov, členov ale aj zamestnancov posádkového klubu prevzala a zariadila bez vyšších finančných nákladov nové priestory a začala pracovať,“ povedal predseda a zároveň ešte raz poďakoval všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Treba ešte zdôrazniť, že sa podarilo nadviazať bližšiu spoluprácu s vedením posádkového klubu, čo sa odrazilo v pomoci pri organizovaní klubových podujatí a umožnilo zaujať pevné miesto v jeho organizačných štruktúrach. Podrobnejšie informácie z prednesenej správy o činnosti klubu  sú tu.

obr. 10189d obr. 10189e obr. 10189f
V diskusii vystúpili hostia aj členovia klubu: gen.mjr.Vojtek, plk.gšt. Zmeko, prezident ZV SR Bohunický, za JDS p. Plšková, prezident ZV SR Bohunický a kolegovia Strcula a Tuchyňa.

Diskusiu vystúpeniami otvorili hostia. Prítomných zaujal veliteľ síl výcviku a podpory gen.mjr. Peter Vojtek sľubom, že ako prvý profesionálny vojak v činnej službe vstúpi do klubu. Myslel to aj ako podnet, aby tak urobili aj ďalší vojenskí profesionáli, pretože v posledných rokoch sa o Zväz vojakov SR príliš nezaujímajú. Čo generál sľúbil, na druhý deň aj splnil a odovzdal prihlášku. Rokovanie pozdravila aj predsedníčka OV JDS Emília Plšková a poďakovala sa klubu za spoluprácu. Po vystúpeniach hostí sa v diskusii sa hovorilo aj o stanovách a prípadnej zmene ich názvu, s čím sa však diskutujúci nestotožnili. Podrobnejšie informácie o diskúsii   sú tu.

obr. 10189i obr. 10189g obr. 10189h

Na záver rokovania výročnej schôdze členovia schválili nové Stanovy, plán činnosti na rok 2011 a uznesenie. Klub vojenských veteránov v Trenčíne má takmer štyristo členov, v minulom roku sa rozšíril o ďalších štrnásť. Výročnej členskej schôdze sa ich zúčastnilo 374, teda vysoko nadpolovičná väčšina schopná uznášania sa. Ostatní sa ospravedlnili pre choroby a iné osobné dôvody.

Text a foto : Oľga Kajabová


<<<  späť
Aktualizované 7. 3. 2011