Informácia Klubu výpočtovej techniky pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ský hrad TN-ská brána PC-5150 Štúrovci PK TN

Prvé PC pre 30. rokmi zahájilo búrlivý rozvoj osobných počítačov

Po objave mikroprocesorov nabrala výroba počítačov a formy ich používania doslova neuveriteľné tempo. Mikroprocesory umožnili zostrojiť spoľahlivejšie počítače malých rozmerov za nižšiu cenu ako sálové počítače a minipočítače. Ich prevádzka si pritom nevyžadovala ani prítomnosť obsluhy vyškolenej na odstraňovanie veľmi častých porúch. Pokles cien počítačov s mikroprocesormi, ako aj nákladov na ich prevádzku umožnil širšie používanie najmä malých počítačov na rôzne aplikácie aj vo firmách a školách vo vyspelých krajinách sveta. Cesty vývoja výpočtovej techniky a počítačov do 70-tych rokov 20. storočia sú stručne popísané na nasledujúcej stránke :  viac + video.

obr. 11201a
Sériovo vyrábaný "malý" počítač IBM-5130

Postupne vznikli prvé konštrukcie počítačov s 8 bitovými mikroprocesormi, ktoré umožnili vznik a rozšírenie kategórií "domácich" a potom aj prvách „osobných“ počítačov. Súbežne s nimi sa od začiatku osemdesiatych rokov začala vyvíjať aj kategória počítačov, ktorá bola predurčená pre kancelárske práce. V tej dobe používané počítače od nemnohých výrobcov neboli veľmi kompatibilné ani hardwarom, ani softwarom. Najrozšírenejšie a najžiadanejšie boli počítače od firmy Apple, Commodore, Atari, ale aj od niekoľkých iných (regionálnych) výrobcov :  viac + video.

obr. 11201b obr. 11201c
Prvý mikroprocesor a prvý "osobný" počítač Apple ( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Firma IBM, najvýznamnejší výrobca počítačov, uvedený vývoj podcenila a naďalej vyrábala drahé počítače, určené iba pre väčšie firmy a vedecké inštitúcie. Trhu, na ktorom už bol veľký záujem o malé a cenovo prístupné osobné počítače, však nemala čo ponúknuť. Firma IBM sa preto rozhodla urýchlene dodať na trh ich osobný počítač, ktorý by bol určený pre široké využitie. Vznikol tak model počítača IBM-5150, ktorého väčšina dielov síce nepochádzala z vývoja IBM, ale bola zmesou už osvedčeného a na trhu dostupného hardvéru. Programové vybavenie pre PC IBM-5150 dodala firma Microsoft. Činnosť všetkých komponentov v PC zabezpečoval program BIOS, ktorý si IBM starostlivo chránila :  viac + video.

obr. 11201d obr. 11201e
Osobný počítač typu Apple II a jeho konkurent PC 5150.1

Počítače PC IBM-5150 zaznamenali neočakávaný komerčný úspech, ktorý bol spôsobený zo začiatku otvorenou špecifikáciou (umožňujúcou kopírovať IBM-5150 a vyrábať podobné PC ľubovoľnou firmou) a relatívne nízkou cenou základného variantu (najlacnejšia konfiguráciu PC sa dala kúpiť už za 1.500 $). Predovšetkým ázijskí výrobcovia po prekonaní problému s náhradou IBM chráneného BIOS, začali produkovať počítače kompatibilné s PC s veľkým nasadením. Na trhu sa objavili počítače od rôznych výrobcov, kompatibilné s PC IBM, ako aj množstvo hardvérových kariet na rozšírenie ich základných zostáv a široké spektrum používateľských programov. Svet počítačov prestal byť rozdelený na priaznivcov niekoľkých značiek výrobcov osobných počítačov. Väčšina vyrábaných PC a ich komponentov bola už vzájomne kompatibilná hardwarom aj softwarom, čo veľmi urýchlilo ich rozšírenie vo svete.

obr. 11201f obr. 11201g
Vylepšený model PC od IBM a osobnosti firmy Microsoft : Paul Allen a Bill Gates

Firma IBM neskôr otvorenosť architektúry PC síce obmedzila, ale cesta k dominancii osobných počítačov kompatibilných s IBM PC už bola zahájená. Potvrdili ju nové modely IBM PC/XT (1983) a IBM PC/AT (1984) už s procesorom 80286. Od roku 1985 dominanciu architektúry PC IBM výrazne podporila firma Microsoft, ktorá vyvinula pre PC od IBM grafické rozhranie Windows. Vývojári začali písať programy pre PC a tak IBM čoskoro ovládla trh s osobnými počítačmi. Intel sa stal najväčším výrobcom procesorov, Microsoft najväčšou softvérovou firmou. IBM nakoniec nedokázala vzdorovať záplave klonov PC na trhu, výrobu PC odovzdala firme Lenovo a venuje výrobe veľkých počítačov. IBM však zahájila proces, ktorý za 30 rokov rozšíril používanie počítačov vo svete. A aký bude osud osobných počítačov s architektúrou PC ? Tie budú asi pravdepodobne nahradené novými koncepciami počítačov...

Súvisiace informácie :

  •  Počítač
  •  Osobný počítač
  •  Dejiny počítačov


    <<<  späť
    Vložené 18. 10. 2011 - aktualizované 2. 11. 2011