Informácia o aktivitách Klubu numizmatikov pri Posádkovom klube Trenčín
... ... ... ...

Celoslovenské stretnutie numizmatikov v Trenčíne

Slovenská numizmatická spoločnosť - člen SAV a Klub numizmatikov pôsobiaci pri Posádkovom klube Trenčín zorganizovali 27. augusta 2011 už tradičné celoštátne stretnutie numizmatikov. Súčasťou podujatia bola aj prednáška o histórii školstva v Trenčíne po 2. svetovej vojne a burza numizmatického materiálu. Podujatie bolo doplnené výstavou medailí, vydaných za posledné roky trenčianskou pobočkou Slovenskej numizmatickej spoločnosti, pôsobiacou ako Klub numizmatikov v PK Trenčín. Z veľmi dobre pripravenej klubovej akcie odvysielala regionálna Trenčianska televízia nasledujúcu reportáž :


Reportáž je umiestnené na  www.vii.sk

Stretnutí v Posádkovom klube Trenčín sa radi zúčastňujú nie len numizmatici zo Slovenska, ale aj zberatelia z okolitých štátov, o čom svedčila a tohoročná účasť. Dôvodom nie je len výhodná poloha mesta Trenčín, ale už tradične veľmi dobrá organizácia stretnutí a kvalitná ponuka na burze numizmatického materiálu, ktorá býva súčasťou každého podujatia. Do aukcie bolo zaradených celkom 472 položiek hodnotného zberateľského materiálu, z ktorého sa vydražilo 98,2% položiek, o ktoré si zberatelia mohli rozšíriť svoje zbierky.

obr. 11203a obr. 11203b
Fotografie z prezentácie Klubu numizmatikov v PK Trenčín
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší )

Sálu Posádkového klubu Trenčín zaplnila viac ako stovka numizmatikov, ktorí si o.i. mohli medzi sebou vymeniť, predať alebo kúpiť rôzny numizmatický materiál podľa ich zberateľského záujmu. Do aukčného katalógu, pripraveného aukčnou komisiou bola zaradená príloha „Odznaky vysokej Vojennej školy pre dôstojníkov generálneho štábu slovenskej armády 1939 - 1945" s tablami absolventov a tablo absolventov pilotnej školy Slovenského leteckého zboru vo Zvolene z roku 1940.


<<<  späť
Aktualizované 15. 11. 2011