Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Výstava o Karolovi Pajerovi v Univerzitnej knižnici Bratislava

Na barokovom nádvorí Univerzitnej knižnice v Bratislave bola 12. septembra 2011 otvorená výstava pod názvom „Karol Pajer - hrdina boja proti fašizmu". Výstava je venovaná pamiatke mladého slovenského učiteľa a vlastenca, ktorý v časoch 2. svetovej vojny bojoval proti Nemcom v čs. zahraničnom vojsku a neskôr vo francúzskom domácom odboji na juhu Francúzska, kde aj padol. Otvorenia výstavy sa okrem pozvaných hostí zúčastnilo viac ako päťdesiat občanov Bratislavy, ako aj širšia rodina Karola Pajera. Súčasťou vernisáže bola aj prednáška o čs. vojsku na území Francúzska v rokoch 1939 – 1940, s ktorou vystúpil vojenský historik plk.v.v. doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., samostatný vedecký pracovník Vojenského historického ústavu Bratislava.

obr. 11206a obr. 11206b
Otvorenie výstavy na barokovom nádvorí UK Bratislava
( po "kliknutí" sa foto zväčší...)

Karol Pajer, rodák z Klenovca, po úteku zo Slovenska vstúpil v roku 1940 vo Francúzsku do 1. československej pešej divízie v meste Agde, ktorej veliteľom bol generál Rudolf Viest. Po kapitulácii Francúzska a rozpustení divízie odišiel do Nemeckom neokupovanej časti zeme a pomáhal tam založiť vo Vence detský domov MACE, kde sa ukrývali deti aj dospelí pred Nemcami. V spolupráci s českým pedagógom Josefom Fišerom, ktorý bol hlavným organizátorom pomoci, tam pomohol zachrániť vyše päťsto detí. Po obsadení južného Francúzska Nemcami Pajer sa stal bojovníkom francúzskeho hnutia odporu FTPT ( Francs-Tireurs-Partisans-Français ) a v júni 1944 padol v ťažkých bojoch o Mont-Mouchet. Po vojne mu francúzsky prezident udelil vojnový kríž 1939 -1945 so striebornou hviezdou :  viac >>>

obr. 11206c obr. 11206d

Výstavu na Ventúrskej 11 otvorila Univerzitná knižnica na dobu od 12.9.2011 do 1.10.2011 v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava, Klubom vojenských veteránov v Trenčíne a Klubom priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Pôvodná výstava o Karolovi Pajerovi vznikla na podnet JUDr. Ľubomíra Moncoľa, klenovského rodáka a jej výrobu zabezpečil Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Po prvý raz bola verejnosti sprístupnená v Klenovci, rodisku Karola Pajera v roku 2006. Postupne bola niekoľko krát vystavená na Slovensku, neskôr aj v zahraničí - v novembri 2009 vo francúzskom meste Cran-Gevier a ku dňu učiteľov 2011 obidve jej jazykové verzie v Olomouci. Súčasná výstava je oproti pôvodnej rozšírená o 5 panelov: 2 panely rozširujú informácie o činnosti detského domova MACE a ďalšie 3 panely o vzniku, formovaní a bojoch 1. československej pešej divízie vo Francúzsku v rokoch 1939 – 1940.

obr. 11206e obr. 11206f
Prednáška o čs. vojsku na území Francúzska v rokoch 1939 – 1940

Výstavu otvoril Ing. Alojz Androvič, zástupca generálneho riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave a Ing. Juraj Nedorost, viceprezident Klub priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline. Klub vojenských veteránov Trenčín zastupoval plk.v.v. Ing. Peter Forgách, predseda rady klubu. Za Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku sa otvorenia výstavy zúčastnil pán Marek Pavlík, druhý tajomník veľvyslanectva ČR a nprap. Tomáš, asistent pridelenca obrany ČR na Slovensku, za Veľvyslanectvo Francúzska pán Pierre Clouet, prvý radca Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku. Na vernisáži boli prítomné aj deti syna Karola Pajera s jeho vnučkou a pravnúčatami, neter Karola Pajera a vnučka jeho brata Petra.

Súvisiace informácie :

  •  Výstava "Karol Pajer - Hrdina boje proti fašismu" v Olomouci
  •  Karol Pajer – Hrdina boje proti fašizmu
  •  Pamätníky a múzeum na Mont-Mouchet
  •  MACE children's home in Vence


    <<<  späť
    Vložené 14.9.2011 - aktualizované 20.9.2011