Informácie o aktivitách Klubov pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín
TN-ký hrad TNá veža Štúrovci PK Trenčín PK Trenčín

Stretnutie s odchádzajúcim veliteľom posádky Trečín

V priestoroch Posádkového klubu Trenčín sa dňa 9. decembra 2011 konalo zhromaždenie pri príležitosti ukončenia funkcie veliteľa síl výcviku a podpory, generálmajora Ing. Petra Vojteka. Po oficiálnom ukončení programu zavítal odchádzajúci generál do klubových priestorov, kde sa stretol s pozvanými hosťami : zástupcami mesta a posádky Trenčín, ako aj s vedúcimi klubov, pôsobiacich v Posádkovom klube Trenčín. Na úvod stretnutia poďakoval prítomným za spoluprácu, podporu a pomoc pri zabezpečovaní úloh v prospech Veliteľstva síl a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky :

obr. 11217a
Generálmajor Ing. Vojtek s účastníkmi stretnutia
( po "kliknutí" sa foto zväčší...)

Generál vysoko ocenil najmä aktivity Klubu vojenských veteránov v Posádkovom klube Trenčín, ktorý svojou každodennou a obetavou prácou vytvára podmienky k tomu, aby sa členovia klubu mohli stretávať, zabávať sa a ešte aj v pokročilom veku sa neustále tešiť zo života. Na záver svojho vystúpenia generál Vojtek zdôraznil, že je hrdý na činnosť posádkového klubu Trenčín, na aktivity v ňom pôsobiacich klubov a najmä na prácu záujmových klubov, ktoré vytvárajú veľké hodnoty po pracovnej dobe v prospech profesionálnych vojakov, vojenských dôchodcov, ich rodinných príslušníkov, ako aj pre všetkých zamestnancov posádky Trenčín.

obr. 11217b
Genmjr. Ing. Vojtek s radou klubu vojenských veteránov Trenčín

Po skončení stretnutia sa generál Vojtek odobral do klubovne „svojho“ Klubu vojenských veteránov, kde poďakoval členom rady klubu za spoluprácu a ubezpečil ich o svojej podpore a členstve v klube aj po odchode na funkciu Náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


<<<  späť
Aktualizované 3. 2. 2012