Informácie Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika - pobočky Trenčín
TN hrad L_39 Znak SLZ AN_26 PK TN

Klub letcov a parašutistov vyhodnotil svoju činnosť

Klub letcov a parašutistov pri Posádkovom klube Trenčín – pobočka Slovenského leteckého zväzu gen. Dr. M. R. Štefánika hodnotil svoju činnosť v roku 2011na výročnej členskej schôdzi klubu dňa 11. januára 2012. Členovia konštatovali, že uplynulý rok 2011 čo do aktivít patril medzi najzaujímavejší v celej existencii klubu. Na činnosti klubu v uplynulom roku bola ocenená iniciatívna obetavá a práca predsedu klubu Františka Sekereša, ktorého na jeho žiadosť VČS uvoľnila z funkcie zo zdravotných dôvodov. Vysoko pozitívne bola hodnotená aj činnosť sekcie leteckých modelárov pod vedením. Mgr. Zvaleného a Ing. Kákoša, ktorej členovia dosiahli pozoruhodné úspechy na mnohých domácich aj medzinárodných súťažiach :

obr.12223a obr.12223b
Správa o činnosti klubu v roku 2011 bola pozorne vypočutá
Po "kliknutí" sa foto zväčší

Okrem zaujímavých audiovizuálnych prednášok na členských schôdzach bolo najviac ocenené uzatvorenie zmluvy o družobnej spolupráci s pobočkou č. 18 Svazu letců České republiky v Příbore, návšteva Národného leteckého dňa na Sliači, účasť na dni NATO v Mošnove a exkurzia na letisku v Malackách, spojená s vyhliadkovým letom na AN-26. Za dlhoročnú obetavú prácu v klube boli pri príležitosti životných jubileí udelené tituly „Čestný člen pobočky SLZ“ a diplomy trom členom klubu : kolegovi Kaliskému, Rejchovi a Valachovičovi. VČS sa zúčastnili aj zástupcovia spriatelených klubov, pôsobiacich pri Posádkovom klube Trenčín : Klubu vojenskej histórie, Klubu vojenských výsadkárov, Klubu filatelistov, Klubu numizmatikov a Klubu historikov. Ich vystúpenia odmenili členovia klubu letcov potleskom.

obr.12223c
Klub letcov a parašutistov si zriadil vlastnú internetovú stránku :  otvoriť

Na výročnej schôdzi bol zvolený nový výbor klubu a schválený plán práce klubu na rok 2012. Zvolený bol výbor v zložení : kolega Kamenický Silvester - predseda, Ing. Sadloň Dušan - podpredseda, Anton Švančara – hospodár a dvaja členovia výboru - Ľudovít Mikula a František Sekereš. Plán na rok 2012 bude bohatý na rôzne besedy a exkurzie. Medzi najzaujímavejšie akcie klubu budú určite patriť najmä prednášky o vývoji kozmickej techniky a jej perspektívach, ako aj o vývoji rádiotechnického boja v letectve. V pláne sú návštevy historických múzeí letectva v Piešťanoch, Slavičíne a Vyškove, ako aj návšteva pamätníka a múzea gen. Dr. M. R. Štefánika na Bradle.

Text a foto : Anton Švančara

Súvisiace informácie :

  •  Stretnutie leteckých veteránov na dvoch vojenských letiskách
  •  Trenčania na stretnutí veteránov letectva v Příbore
  •  Leteckí veteráni z Trenčína a Příbora podpísali zmluvu o spolupráci


    <<<  späť
    Aktualizované 12. 2. 2012