Informácie Klubu vojenskej histórie "protifašistického odboja" o dejinách XX. storočia
11222a 11222b 11222c 11222d 11222e

Genocída Arménov motivovala nacistických hrdlorezov
( modrý text je súčasne aj prepínačom na externé informácie )

Vraždenie Arménov v Osmanskej ríši sa začalo v posledných rokoch vlády (1900-1909) sultána Abdula Hamida. V tom období bolo zabitých približne okolo 300 000 Arménov. Po nástupe vlády silne nacionalistických mladoturkov nasledovali lokálne pogromy predovšetkým proti Arménom a Grékom. Systematická genocída Arménov sa začala už na začiatku roka 1915, keď turecká vláda, nariadila deportáciu všetkých Arménov. Deportácie však v skutočnosti boli iba skrytou formou cieľavedomého vyhladzovania arménskej populácie. Podľa cieľavedome zostaveného plánu boli postupne z dedín a miest odvádzaní arménski muži a povraždení :Podrobné informácie k premietnutému filmu sú tu : otvoriť
Podobné videoprezentácie sú umiestnené aj na : YouTube

Tí čo vraždenie prežili, boli spoločne so ženami, deťmi a starými ľuďmi hnaní pochodom na juh o hlade a smäde, vystavení útokom tureckých strážcov a rôznych banditov, všemožne ponižovaní a mučení. Väčšina z nich cestou zahynula a tí, čo dlhý pochod smrti prežili, zväčša zomreli v sýrskej púšti. Z časti arménskeho národa, ktorý žil na danom území už 2000 rokov pred príchodom Turkov, nezostal takmer nik. Z vyše dvoch miliónov Arménov, ktorí žili v roku 1914 v západnej časti dnešného Turecka, v západnej Anatólii, Cilicii, severnej Sýrii a inde, ich v roku 1922 zostalo dovedna iba asi 387000. Počet 1,5 milióna vtedy zavraždených Arménov je iba konzervatívny odhad. Veľké časti územia dnešného Turecka sa vyprázdnili a spustli :

obr. 11222x

Arménska genocída bola v histórii prvou genocídou celého národa z politických dôvodov
Po kliknutí sa obrázok zväčší

Genocída Arménov bola vykonaná podľa metodického plánu, ktorého hlavným motívom bolo vytvorenie etnicky čistého, jednojazyčného a nábožensky homogénneho tureckého štátu. Potvrdzuje to fakt, že v rokoch 1900 -1923 zabili rôzne turecké režimy 3,5 až 4,5 milióna Arménov, Grékov a iných kresťanov. Genocída Arménov v osmanskom Turecku oslovila ideológiu nacizmu v Nemecku, hlásajúcej nenávisť k iným ľudským etnikám. Osem dní pred prepadnutím Poľska v roku 1939 vyzval Hitler svoje najvyššie velenie, aby „usmrtili nemilosrdne a bez súcitu mužov, ženy i deti“, ktorí budú stáť v ceste rozširovaniu životného priestoru pre Nemecko. "Kto si už dnes spomenie na vyhladenie Arménov?" zdôvodnil svoje rozkazy generálom ( už pred nemeckým útokom na Poľsko ) existenciou historického precedensu - nepotrestaným zločinom vyvražďovania Arménov osmanskými Turkmi v rokoch 1915 -1923.

obr. ma222a

Mapa centier arménskej genocídy v Osmanskej ríši v rokoch 1915 -1923
Po kliknutí sa mapa zväčší

Výsledkom politiky nacistov v rokoch 1933 -1945 bolo zmarenie viac ako 50 miliónov životov v druhej svetovej vojne. Zločiny nemeckých nacistov boli po odhalení zdokumentované, pomenované a ich realizátori odsúdení. Popieranie takých medzinárodných zločinov, ako bol holokaust je vo väčšine civilizovaných štátov trestné. Turci však stále odmietajú priznať, že vznik ich súčasného tureckého štátu bol spojený s genocídou Arménov, ako aj s brutálnym prenasledovaním iných netureckých národov, žijúcich na území Osmanskej ríše už tisíce rokov pred príchodom prvých turkotatárskych kmeňov...

Súvisiaca informácia :

  •  Genocída Arménov (1)
  •  Genocída Arménov (2)
    Zdroj fotografií a máp : Wikipedia

    <<<  späť
    Vložené 28. 1. 2012