Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

V trenčianskej organizácii SZPB vzdali úctu ženám

Klub vojenskej histórie protifašistického odboja – základná organizácia SZPB Trenčín 1, pôsobiaci v Posádkovom klube Trenčín, pripravil 29. februára 2012 tradičnú slávnostnú schôdzu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Ako hostia sa jej zúčastnili podpredseda ÚR SZPB Tomáš Švec, predseda a tajomníčka OblO SZPB Jozef Holička a Katarína Plevová a vedúci Posádkového klubu Stanislav Martinák :

obr. 12226a
Predsednícky stôl s hosťami ČS
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Mimoriadnu schôdzu otvoril a viedol predseda Miroslav Ondráš. Prítomným ženám sa vzápätí prihovoril priamy účastník protifašistického boja 93-ročný Ľudovít Kaliský. Príjemným prekvapením pre oslávenkyne bolo vystúpenie speváckeho súboru seniorov Hornosúčan z Hornej Súče pod dirigentskou taktovkou Mikuláša Medveca a v sprievode harmonikára Jozefa Čapáka. Do repertoáru ľubozvučných slovenských piesní na želanie organizátorov vložili aj piesne z oslobodzovacích bojov druhej svetovej vojny a povstania, ale aj piesne venované matkám a ženám :

obr. 12226c obr. 12226d

Z pozdravných príhovorov a vystúpení spomenieme aspoň jedno – vystúpenie Tomáša Šveca. Po krátkom vysvetlení pôvodu sviatku MDŽ povedal: „Mnohé sa v postavení žien za viac ako sto rokov zmenilo, ale ani dnes sa ešte neplnia v plnom rozsahu požiadavky, ktoré vtedy ženy predložili. Súčasné politické a ekonomické vedenie niektorých strán na Slovensku s pričinením spoločnosti Penta aj v Trenčíne vyhodilo z práce viac ako štyritisíc krajčírok z odevných závodov. Bezohľadnosť bankových a finančných spoločností doviedla nás všetkých do ekonomickej krízy, ktorá dolieha na naše domácnosti, kde sa práve ženy musia postarať o to aby rodina nehladovala. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov si pripomína tento sviatok a zároveň varuje politikov, aby nedopustili riešenie krízy u nás i vo svete vojnou. Veď o hrôzach druhej svetovej vojny by mohli rozprávať aj naše členky, nositeľky osvedčenia bojovníčok proti fašizmu - Mária Dzamková, Ľudmila Sapáková, Alžbeta Struháriková či Nora Guttmanová a Veronika Šlezingerová,“ povedal Tomáš Švec a na záver aj v mene ústrednej rady všetkým ženám zablahoželal. Medzitým mužská časť organizácie rozdávala oslávenkyniam červené klince – dnes už tradičný kvet sviatku žien.

obr. 12226b

Keď sa stretnutie ČS končilo v dozvukoch gratulácií a melodických slovenských piesní, predseda klubu v intenciách stanov SZPB, predstavil členov organizácie kandidujúcich za poslancov Národnej rady SR v predčasných voľbách.

Text a foto : Oľga Kajabová


<<<  späť
Vložené 15. 3. 2012