V marci 1942 sa začala prvá vlna deportácií slovenských Židov do okupovaného Poľska
Synagoga v Trenčíne Vagónovanie Židov Tábor v Osvienčimi Niekoľkí prežili... Koniec v krematóriu

Tragický osud židovského obyvateľstva v Slovenskej republike 1939-1945
( modrý text je aj prepínač na viac informácií )

Slovenská republika, ako sa nový štát volal od prijatia ústavy v lete 1939, bola satelitom Nemecka. Jasným dôkazom bola takzvaná ochranná zmluva, uzavretá ešte v marci 1939, v ktorej sa Bratislava zaviazala uskutočňovať zahraničnú politiku v úzkej zhode s Nemeckom. Berlín taktiež kontroloval dôležité slovenské podniky. Autoritársky štát, ktorého vládcovia uskutočňovaním politiky „menšieho zla“ kolaborovali s nacistami, dokázali svojim občanom zo začiatku zaistiť slušné životné podmienky.

obr. 12229e obr. 12229f
Ľudáci najskôr zbavili slovenských Židov majetku, potom časť z nich umiestnili
v pracovných táboroch a od marca 1942 ich začali "vyvážať na práce do ríše" !
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Na vznik "samostatného" štátu však tvrdo doplatili predovšetkým slovenskí Židia. Tí boli najskôr vylúčení z hospodárskeho a spoločenského života a ich majetok bol následne „arizovaný“. Od marca do októbra 1942 boli desaťtisíce slovenských Židov deportovaných do koncentračných táborov. Slovensko platilo nacistickému Nemecku za likvidáciu jedného slovenského Žida 500 ríšskych mariek :Video je prevzaté z YouTube : otvoriť

Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 1930 žilo na území Slovenska asi 135.000 obyvateľov židovského pôvodu. Po 1. Viedenskej arbitráži v novembri 1938 sa približne 40.000 Židov ocitlo na územiach zabraných Maďarskom. V Slovenskom štáte v roku 1939 teda žilo približne 89.000 obyvateľov tohto vyznania, alebo len pôvodu. Besnenie ľudákov a nacistov vo vojnovej Slovenskej republike prežilo však iba 10 percent z nich...

( Administrátor použil foto aj z Wikipédie )

<<<  späť na info č.229
Vložené 25.03.2012 - Aktualizované 28.01.2020

Prepínač na :

Mesto Trenčín
Mesto
Trenčín

Posádkový klub Trenčín
Posádkový klub
Trenčín

SZPB
SZPB

Múzeum SNP
Múzeum SNP
Banská Bystrica

Múzeum holokaustu v USA
Múzeum holo-
kaustu v USA

Občianske združenie EDAH
EDAH, o.z.
v Bratislave

Deportované deti pred vagónom
SHOAH
video

Holokaust Rómov

Holokaust
Rómov


Plagát výstavy

Video ČT  >>>