Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Spomienka na transporty smrti

„Slovensko sa v roku 1939 celkom podriadilo záujmom Nemecka, čo sa najtragickejšie prejavilo pri riešení tzv. židovskej otázky. Bol to relatívne krátky proces s tragickými dôsledkami pre štyri percentá slovenského obyvateľstva,“ povedal vo vystúpení Miroslav Ondráš, predseda Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín 1. Okrem iného tiež pripomenul, že židovskí občania boli postupne zbavovaní majetku a všetkých občianskych i základných ľudských práv. Len v prvej vlne deportácií bolo od 25. marca do októbra 1942 deportovaných 58 tisíc slovenských Židov do nacistických vyhladzovacích koncentračných táborov. Po tzv. pracovných transportoch boli "z kresťanskej lásky“ odosielané aj rodinné transporty – vraj, aby neboli rodiny rozdelené! Treba ešte dodať, že druhá vlna deportácií nastala po porážke Slovenského národného povstania, kedy bolo deportovaných a na Slovensku zavraždených ďalších 13 tisíc židovských obyvateľov.

obr. 12230a obr. 12230b
Účastníci pietneho stretnutia pred pamätnou tabuľou na budove synagógy v Trenčíne
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Prítomným sa prihovoril aj podpredseda ÚR SZPB Tomáš Švec, ktorý pripomenul, že len z Trenčína odvliekli do rôznych koncentračných táborov 1573 židovských spoluobčanov. Vyvraždené boli celé rodiny. Ich mená sú zvečnené v modlitebni trenčianskej synagógy. Prvý transport z Trenčína bol vypravený 24. marca 1942, ďalšie 6. júna 1942, 17. júla a 17. septembra 1943. Za každého deportovaného občana zaplatila vtedajšia slovenská vláda 500 ríšskych mariek. Z celého Slovenska bolo vyvezených 68 tisíc Židov. Na koniec Tomáš Švec zdôraznil, že aj dnešná spomienka je mementom toho, čo sa stalo a už sa nikdy nesmie stať, najmä keď v súčasnosti so znepokojením sledujeme vzmáhajúci sa neofašizmus na Slovensku aj v okolitých krajinách.

obr. 12230c
Zoznam židovských občanov odvlečených do táborov smrti z Trenčianskeho okresu

Účastníci spomienkového aktu zavesili venček pod pamätnú tabuľu, pripomínajúcu deportácie 1573 občanov z Trenčianskeho okresu a tiež si pozreli interiér modlitebne v synagóge.

Text a foto: Oľga Kajabová

Súvisiace informácie :

  • Synagóga - informácia mesta Trenčín
  • Synagóga - panoráma okolo synagógy


    <<<  späť
    Vložené 30. 3. 2012