Informácia o aktivitách Klubu numizmatikov pri Posádkovom klube Trenčín
... ... ... ...

Vydarené akcie trenčianskych numizmatikov a historikov

Kluby numizmatikov a vojenskej histórie pôsobiace pri Posádkovom klube Trenčín a Slovenská numizmatická spoločnosť (SNS) - pobočka Trenčín, už dlhšie spolupracujú s verejnou knižnicou Michala Rešetku v Trenčíne, s pobočkou archívu a Trenčianskym múzeom pri organizovaní spoločných akcií. V rámci cyklu Predstavujeme literátov Trenčianskeho kraja si tieto organizácie pozvali 19.4.2012 na prednášku s besedou doc. PhDr. Vladimíra Segeša, PhD. - vedeckého pracovníka Vojenského historického ústavu v Bratislave, ktorý predniesol prednášku na téma „Málo známe osobnosti Slovenska“.

obr. 12236a obr. 12236b
Prednáša doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD. z VHÚ Bratislava
( po "kliknutí" sa zvolené foto zväčší )

Doc. V. Segeš je špecialistom na vojenské dejiny za feudalizmu, je autorom a spoluautorom mnohých publikácií, článkov a štúdií z tohto obdobia. Od roku 2009 je editorom časopisu „História“, bol zástupcom šéfredaktora a šéfredaktorom časopisu „Historická revue“, šéfredaktorom časopisu „História“ a od svojho založenia až dodnes je členom redakčnej rady časopisu „Vojenská história“. V roku 2008 sa podieľal na príprave medzinárodného seminára k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej. Jeho prednáška mala medzi účastníkmi veľký ohlas. Na záver besedy mu predseda Klubu numizmatikov a pobočky SNS v Trenčíne Ing. Dibala odovzdal pamätnú medailu.

obr. 12236c obr. 12236d
Prednáša PhDr. Janka Karlíková z Trenčianskeho múzea

Pre záujemcov, ktorí májovú prednášku PhDr. Janky Karlíkovej nestihli, je priložených zopár obrázkov z pohľadníc Trenčína na prelome 19. a 20. storočia :

obr. 12236x
Príjazd do Trenčína na pohľadnici z prelomu 19. a 20. storočia

obr. 12236y
Mierové námestie na pohľadnici z prelomu 19. a 20. storočia

Súvisiace informácie :

 • Osobnosti vojenských dejín Slovenska
 • História mesta Trenčín - I
 • História mesta Trenčín - II
 • Dejiny Trenčína

  Na zaujímavosti z histórie mesta Trenčín sú ( nie len ) pre Trenčanov zamerané napr. aj internetové stránky Ing. Vojtecha Brabenca z Trenčína :  otvoriť >>>

  ( táto stránka bude ešte aktualizovaná )

  <<<  späť
  Aktualizované 3. 6. 2012