Aktuálne informácie Klubu vojenských výsadkárov Trenčín
Žilinský výsadok - SIAD 2002 Rokovanie ÚR KVV SR v Žiline Pamätník J. Gabčíka v Žiline Pri pamätníku na vrchu Slemä

Stretnutie výsadkových veteránov 2012

( aktualizovaná informácia )

V Žiline sa 11. až 13. júla 2012 stretlo viac ako tristo výsadkových veteránov z klubov zo Slovenska a Česka. Takéto medzinárodné stretnutia sa uskutočňujú striedavo v Česku a na Slovensku po piatich rokoch - v Žiline bolo v roku 2007. Posledné stretnutie výsadkových veteránov sa uskutočnilo v Prostejove 15.- 17. septembra 2010 :  viac >>>

obr. 12241a obr. 12241b

5. pšu nesie meno plk.i.m. Jozefa Gabčíka - veliteľa skupiny Antropoid
( foto sa po kliknutí zväčší )

Po príjazde účastníkov stretnutia boli delegácie klubov z Česka a Slovenska prijaté predstaviteľmi žilinskej samosprávy a štátnej správy. Ostatní účastníci stretnutia sa zúčastnili "neformálnych rozhovorov" v neďalekej reštaurácii - niektorí sa stretávajú pravidelne, ďalší sa nevideli aj niekoľko desiatok rokov...

obr. 12241c

Slávnostný nástup veteránov sa začal zoskokom výsadkárov 5. pšu
( foto sa po kliknutí zväčší )

Dňa 12. júla 2012 sa na nádvorí 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline konal slávnostný nástup účastníkov stretnutia veteránov výsadkového vojska zo slovenských a českých klubov :  viac >>>

obr. 12241d obr. 12241e

Po príchode čestnej jednotky boli privítaní hostia aj účastníci stretnutia
( foto sa po kliknutí zväčší )

Informáciu z nástupu vysielala 12. júla 2012 vo svojich správach STV-1:  otvoriť >>>

Po otvorení stránky je reportáž z nástupu umiestnená v rolete "Bloky relácie" vľavo od prehrávača video v riadku s názvom Vojenskí veteráni spomínajú - kliknutím na názov sa reportáž otvorí priamo bez čakania na poradie správ.

obr. 12241f

Väčšina delegácií priniesla na stretnutie svoje klubové zástavy
( foto sa po kliknutí zväčší )

Po oficiálnom otvorení stretnutia bola časť bývalých výsadkárov ocenená medailami za činnosť u výsadkových útvarov, za aktivity vo svojich národných kluboch a za spoluprácu národných klubov. Z poverenia prezidenta Americkej parašutistickej nadácie, nesúcej meno slovenského vynálezcu a tvorcu padáka Štefana Baniča, bol genmjr.v.v. Ing. Emil Vestenický poverený odovzdať na stretnutí medaily oceneným veteránom :  otvoriť >>>

obr. 12241g obr. 12241h

Časť účastníkov stretnutia bola ocenená za svoju činnosť v kluboch (obr. vľavo),
o.i. aj medailami Americkej parašutistickej nadácie Štefana Baniča (obr. vpravo).
( foto sa po kliknutí zväčší )

Komplexnú informáciu s fotografiami a video uverejnila 12. júla SITA tu :  otvoriť >>>

Na záver slávnostného nástupu prepochodovali účastníci stretnutia pred tribúnou po kluboch aj so svojimi klubovými zástavami - niektorí sice so zaťatými zubami, ale všetci sa snažili pochodovať ako v mladosti...

obr. za-01g

Účastníci stretnutia s vlajkami klubov pri záverečnom pochode
( foto sa po kliknutí zväčší )

Reportáž z stretnutia výsadkových veteránov vysielala 14. júla aj TA - 3 :  otvoriť >>>

Po slávnostnom pochode nasledovali ukážky zbraní, techniky a výcviku 5. pšu, ako aj súťaž družstiev veteránov v prieskumných disciplínach. Súčasťou stretnutia bol aj spoločný obed. Druhý deň stretnutia bol zakončený v prírode, kde bol pripravený zaujímavý program, ako aj občerstvenie. Počasie a prostredie vytvorili dobrú atmosféru na rozhovory medzi priateľmi, bývalými kolegami a ich rodinami.


Prvé odozvy na stretnutie od kolegov z českých klubov :

Organizátorům akce Setkání Žilina 2012.

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za zorganizování setkání výsadkových veteránů. Jmenovitě díky svému příteli a spolubojovníkovi plk. v.v. Antonu Múdremu za jeho výstižný projev a jedno z prvních ohodnocení jednotek zvláštního určení, zvláště při takovéto příležitosti.

Děkuji také za udělení pamětní medaile Jozefa Gabčíka. Čin Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše není bohužel plně doceněn. Věděli do čeho jdou, že to bude jejich poslední akce. Oni se svým hrdinstvím zasloužili o obnovení mezinárodního uznání ČSR. Oceňuji proto vydání této medaile a jsem hrdý na to, že jedním z jejich držitelů jsem i já.

Ještě jednou díky za pozvání a za všechno.

plk.v.v. Jiří Dufek
bývalý náčelník štábu 7. výsadkového pluku zvláštního určení
bohužel poslední z velení tohoto pluku.


Vážený a milý pane kolego,

právě jsem dorazil domů. Plný dojmů nejkrásnějších a největších. Ze setkání se skvělými lidmi a výkvětem armády Slovenské republiky. S medailí hrdiny. Nemám slov, kterým bych Ti zcela vyjádřil dík svůj i předsedy KLUBU Dušana Hrice. Věřím, že na nějaké další akci alespoń trochu budu moci svůj díky konkretizovat. Jsi skvělý a rovný chlap. Díky !

Pavel Chmelík

( Reportáž Oblastného klubu Trenčín sa pripravuje )


<<<  späť
Vložené 13.7.2012 - aktualizované 19.7.2012