Informácie Oblastného Klubu vojenských výsadkárov Trenčín - o klube
TN-ský hrad TN-ská brána Znak KVV SR Štúrovci PK OS SR TN

Uctenie pamiatky padlých čs. parašutistov v moravskom Bánove

Po atentáte na R. Heydricha ( 27. mája 1942 ) padlo 18. júna 1942 v boji proti presile okupantov sedem čs. parašutistov, vyslaných na územie svojej vlasti z Británie. Smrť si ich našla v pravoslávnom kostole sv. Cyrila a Metoda ( vtedy sv. Karla Boromejského ). Pri príležitosti 70. výročia ich smrti sa uskutočnilo 15. júna 2012 v moravskom Bánove pietne stretnutie pri pamätníku padlých občanov obce. Súčasťou pamätníka je aj pamätná tabuľa, pripomínajúca hrdinstvo čs. parašutistu pplk.i.m. Josefa Bublíka, príslušníka paraskupiny Bioscop :



Reportáž je umiestnená na  www.vii.sk - video je súčasťou dokumentárneho filmu
Odkaz mužov odplaty, ktorý vznikol z iniciatívy a prostriedkov ZO SZPB Trenčín 1

Uctenia pamiatky čs. parašutistov v Bánove sa zúčastnila aj delegácia z Klubu vojenských výsadkárov SR z Trenčína. Základná organizácia SZPB Trenčín 1 vyslala svojho kameramana a fotografa zdokumentovať priebeh podujatí k 70. výročiu atentátu u našich susedov v Českej republike. Videoreportáže z podujatí k 70. výročiu operácie Antropoid a posledného boja čs. parašutistov sú súčasťou dokumentárneho filmu, ktorý bude po odvysielaní v TV distribuovaný na DVD. Výber fotografií z Bánova je tu  otvoriť >>>.

obr.12242a obr.12242b obr.12242c

Stretnutia v Bánove sa zúčastnila aj delegácia KVV SR z oblastného klubu Trenčín,
z ktorej dvaja "sa zastavili" cestou zo streleckej súťaže ( po kliknutí sa obr. zväčší )

Súčasťou výročia bola v Bánove otvorená v športovej hale výstava o histórii čs. protifašistického odboja v rokoch druhej svetovej vojny, na ktorej "bola otvorená" aj kniha Komu zvony vyzvánějí od Vladimíra Maděru, bývalého parašutistu čs. vojska v Británii :  video >>>

Súvisiace informácie :

  •  Plk.v.v. Vladimír Maděra - informácia + audiozáznamy
  •  Bánovčania nezabúdajú na rodákov padlých v 2. svetovej vojne
  •  Čs. parašutista podplukovník in memoriam Josef Bublík
  •  Výstava k nedožitým 95. narodeninám Jana Hrubého v Kunoviciach


     <<<  späť
    Vložené 30.6.2012 - aktualizované 1.8.2012