Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Petržalka bola pripojená k Bratislave pred 93 rokmi

Spomienkovou akciou si 18. augusta 2012 pripomenuli organizátori aj návštevníci podujatia 93. výročie pripojenia Petržalky k Bratislave a Československu. Akt pripojenia uskutočnili v noci 15. augusta 1919 vojaci jednotiek Stráže slobody, zložené najmä z vojakov čs. légií a dobrovoľníckych jednotiek Sokola. Súčasťou spomienkovej akcie pred starým mostom na „bratislavskej“ strane bola výstava o histórii jednotiek Stráže slobody na Slovensku v roku 1919 a čs. zahraničného vojska v prvej svetovej vojne – čs. légií v Mýtnom domčeku. Československá obec legionárska vystavila model časti legionárskeho vlaku, aké pôsobili na Transsibírskej magistrále :

obr. 12247a obr. 12247b

Účastníci stretnutia pred starým mostom v Bratislave
( po "kliknutí" sa foto zväčší )

Spomienkovú akciu zorganizoval Petržalský okrášľovací spolok v spolupráci s občanmi Petržalky. Stretnutia sa zúčastnil predseda BSK Pavol Frešo, vicestarosta Starého Mesta Peter Osuský, riaditeľ Vojenského historického ústavu Bratislava pplk. Miloslav Čaplovič a predseda Československej obce legionárskej z Olomouca plk.v.v. Milan Žuffa - Kunčo. Súčasťou spomienkovej akcie bola symbolická ukážka prechodu územia „nikoho“ cez Starý most s privedením zajatého maďarského vojaka, ktorú predviedli hostia čs. obce legionárskej v dobových uniformách.

obr. 12247c

Strážna jednotka čs. vojska chrániaca prechod cez most v roku 1919

Petržalka bola pri vzniku Československa v roku 1918 súčasťou Maďarska, lebo prvá štátna hranica bola stanovená v strede toku Dunaja. Vtedajšiu dedinu si čs. diplomati najskôr pýtali od Maďarska. Bratislavský prístav, ako aj hlavné mesto Slovenska bolo totiž možné napadnúť z južnej strany rieky. V tej dobe znepriatelené Maďarsko však nechcela nové slovenské územie opustiť ani po rozhodnutí štátov Dohody o pripojení Petržalky k Československu. Preto v polovici augusta 1919 čs. vojská využili noc, keď maďarskí vojaci spali a Petržalku obsadili. Bola to vtedy malá zmiešaná obec, v ktorej až do roku 1938 žili vedľa seba Nemci, Židia, Slováci aj Maďari. Slovenskou obcou sa Petržalka stala až neskôr.


<<<  späť
Vložené 19. 9. 2012