Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Augustové aktivity Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja Trenčín

Úsilie výboru Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja a ZO SZPB Trenčín 1 bolo zamerané predovšetkým na zabezpečenie účasti členov na celoslovenských, krajských a miestnych oslavách 68. výročia Slovenského národného povstania. Najväčší počet členov sa zúčastnil krajských osláv pri pamätníku na Jankovom vršku, delegácia sa zúčastnila krajských osláv na vrchu Roh a na celoslovenských oslavách SNP v Banskej Bystrici. Po pietnom stretnutí pri pamätníku na trenčianskej Brezine primátor mesta Trenčín pozval účastníkov odboja na tradičné stretnutie.Reportáž vyrobila a odvysielala Trenčianska televízia
Video je umiestnené na : vii.sk

Videoklip približuje priebeh krajských osláv 68. výročia SNP v sobotu 25. augusta 2012 v Uhrovci pri pamätníku na Jankovom vŕšku. Oslavy organizoval Trenčiansky samosprávny kraj, obec Uhrovec, mestá Bánovce n. Bebravou a Partizánske v spolupráci s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčíne. V Slovenskom národnom povstaní si náš malý a do tej doby často ponižovaný národ začal písať novú históriu :  otvoriť  >>>

obr. 12249a

Účastníci oslavy 68. výročia SNP pred pamätníkom na Jankovom vršku

V nedeľu 26. augusta sa delegácia ObV SZPB Trenčín zúčastnila osláv SNP na vrchu Roh. Osláv sa tradične zúčastňujú delegácie z obcí a miest zo slovenskej aj moravskej strany hôr. Hostia aj delegácie jednotlivých obcí za zvukov vojenskej hudby položili k pamätníku vence vďaky a poklonili sa pamiatke padlých hrdinov. Po hymnách Českej republiky, Ruskej federácie a Slovenskej republiky s čestnou salvou sa účastníkom stretnutia prihovoril poslanec NR SR Jaroslav Baška a predseda ObV SZPB v Novom Meste n./Váh. Ján Hulínek. Oslavy SNP pokračovali kultúrnym programom v amfiteátri pod pamätníkom. Reportáž z oslavy SNP na vrchu Roh odvysielala aj TV Pohoda :  otvoriť  >>>

obr. 12249b

Oslavy 68. výročia SNP na vrchu Roh sa zúčastnili aj delegácie z Moravy

Slovensko si v stredu pripomenulo 68.výročie Slovenského národného povstania. Tisíce ľudí včera navštívilo múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Práve tam sa už tradične konajú centrálne oslavy SNP. Výročie si v Banskej Bystrici pripomenuli ešte aj priami účastníci bojov. Oficiálna časť osláv výročia SNP sa začala kladením vencov v pietnej sieni Pamätníka SNP a pokračovala slávnostným zhromaždením. Prítomným sa na ňom prihovoril prezident Ivan Gašparovič, premiér Robert Fico, podpredsedníčka Národnej rady SR Jana Laššáková a predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár. Slávnostné zhromaždenie ukončilo vyznamenávanie priamych účastníkov odboja, po ňom ešte prezident Gašparovič odhalil v pietnej sieni Pamätníka SNP pamätný kameň na účasť Slovincov v povstaní.

obr. 12249c

Účastníci oslavy 68. výročia pred Múzeom SNP v Banskej Bystrici

Slovenské národné povstanie si v posledný augustový deň pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku umučených na trenčianskej Brezine uctili priami účastníci SNP a odboja, členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spoločne s predstaviteľmi krajskej a mestskej samosprávy, delegáciou Ozbrojených síl SR, Zväzu vojakov SR, Klubu vojenských veteránov, Jednoty dôchodcov Slovenska a niektorých strán. Po pietnom akte na Brezine sa priami účastníci protifašistického odboja už tradične stretli na mestskom úrade s trenčianskym primátorom. História vzniku fašizmu vo svete a jeho následky stále varujú :  otvoriť  >>>

obr. 12249d

Delegácia klubu pri pamätníku umučených martýrov na trenčianskej Brezine

Organizátorom, účinkujúcim, ako aj všetkým účastníkom osláv patrí poďakovanie. Dokazujú, že odkaz Slovenského národného povstania a ideálov jeho účastníkov na strane odboja v ich srdciach ešte stále žije. Zostáva nám len veriť, že aj keď rady priamych účastníkov odboja vzhľadom na ich vek rednú, bude táto významná kapitola slovenských dejín aj naďalej uchovaná pre budúce generácie.


<<<  späť
Aktualizované 29. 9. 2012