Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Klikni na znak Klubu VV TN Štúrovci PK OS SR TN

Trenčania nezabudli na 68. výročie ukončenia bojov o Duklu
( Modré nápisy slúžia ako aktívne prepínače )

V piatok 5. októbra 2012 sa uskutočnili oslavy 68. výročia Karpatsko-duklianskej operácie na poľskej a dňa 6. októbra 2012 na slovenskej strane hranice. Pietnych aktov kladenia vencov k pamätníkom čs. vojakov na slovenskej strane priesmyku, veliteľa Československého armádneho zboru v ZSSR, generála Ludvika Svobodu a na cintoríne vojakov ČA vo Svidníku sa v sobotu 6. októbra zúčastnila aj delegácia Klubu vojenskej histórie a ZO SZPB Trenčín -1. Zájazd na oslavy výročia zorganizovala ÚR SZPB v spolupráci s MO SR :  video >>>

obr. 12253a obr. 12253b

Účastníci sa spomienkového stretnutia pri pamätníku na Dukle a vo Svidníku
( foto sa po kliknutí zväčší )

Tradičné spomienkové stretnutia sa konajú na miestach krvavých bojov, kde na jeseň roku 1944 v Karpatsko-duklianskej operácii položili životy tisíce vojakov sovietskej ČA a 932 príslušníkov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. V sobotu 6. októbra 2012 si na slovenskej strane bývalého bojiska stovky ľudí pripomenuli 68. výročie operácie, ktorú vojenskí odborníci a historici považujú za jednu z najťažších bitiek druhej svetovej vojny v strednej Európe. Na Slovensku sú však aj takí „historici a odborníci“ na vojenské operácie, ktorí boje o dukliansky priesmyk v roku 1944 priam patologicky spochybňujú a znevažujú. Dokonca prezentovali aj názory, že oslobodzovanie Slovenska v rokoch 1944 -1945 bolo aktom agresie ZSSR a jeho ČA! Na druhej strane prehliadajú skutočnosť, že armáda vojnového Slovenského štátu sa zúčastnila napadnutia ZSSR po boku nacistického Nemecka v júni 1941...

obr. 12253c obr. 12253d

Spoločná česko-slovenská delegácia účastníkov KDO pred pamätníkmi vo Svidníku
( foto sa po kliknutí zväčší )

Trenčania o.i. pripravujú videoklip z priebehu spomienkových stretnutí k 68. výročiu operácie na slovenskej strane priesmyku. TA3 uviedla 6. októbra 2012 reportáž Pripomíname si výročie ukončenia bojov o Duklu.

Súvisiace informácie :

 • Na Dukle sa pred 68 rokmi bojovalo za slobodu

 • Minister Glváč si pripomenul výročie Karpatsko-duklianskej operácie

 • Touha přinést svobodu do okupované vlasti byla veliká,
     shodují se účastníci bojů o Dukelský průsmyk


 • Najväčšia bitka v dejinách ČSR sa odohrala v Duklianskom priesmyku

  ( Rozšírenie informácie o videoklipy sa pripravuje )


  <<<  späť
  Vložené 7.10.2012