Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Stretnutie k 100. výročiu narodenia a 69. výročiu smrti kpt. Jána Nálepku

( modré nápisy v texte slúžia ako aktívne prepínače )

Združenie slovanskej vzájomnosti (ZSV) usporiadalo 16. novembra 2012 v Bratislave spomienkové stretnutie pri príležitosti 100. výročia narodenia a 69. výročia smrti kapitána Jána Nálepku, veliteľa 1. čs. partizánskeho oddielu v Sovietskom zväze. Stretnutie otvorila Dagmara Bollová zo ZVS, ktorá v príhovore uviedla "...kapitán Ján Nálepka - hrdina Sovietskeho zväzu si zaslúži, aby sme naň nezabudli a šírili jeho myšlienky slovanskej vzájomnosti." Spomienkového stretnutia na pozvanie ZVS sa zúčastnil predseda Medzinárodného slovanského výboru Nikolaj Lavrinenko z Kyjeva, hostia z veľvyslanectiev Bieloruskej republiky, Ruskej federácie a Ukrajiny na Slovensku, delegáti z niekoľkých medzinárodných spoločností, Vojenského historického ústavu a Jozef Nálepka, brat Jána Nálepku :

obr. 12255a obr. 12255b

Otvorenie spomienkového stretnutia 16. 11. 2012 v Bratislave
( foto sa po kliknutí zväčší )

Spomienkového stretnutia sa na pozvanie ZVS zúčastnila aj trenčianska delegácia Klubu vojenskej histórie – protifašistického odboja. Jozef Nálepka venoval všetkým účastníkom stretnutia svoju knihu „Kapitán Nálepka - Repkin“ s autogramom. Klub odovzdá knihu knižnici v Posádkovom klube Trenčín, aby sa s ňou mohla zoznámiť širšia čitateľská verejnosť. Prvú knihu o Jánovi Nálepkovi s názvom „Vrátim sa živý“ napísal (1962) Miloš Krno - ktorá u nás vyšla šesťkrát a deväťkrát v iných jazykoch.

obr. 12255c obr. 12255d

Prezentácia autora knihy " Ján Nálepka - Repkin " na stretnutí
( foto sa po kliknutí zväčší )

"Nechceme dovoliť, aby zapadla prachom vynikajúca osobnosť kpt. Jána Nálepku, jeho pokrokových myšlienok, keď bojoval proti krivde a útlaku slovenského národa. Zanechal nám veľkú stopu najmä vo vojenských aktivitách, mal rešpekt a úctu u vojakov. Ako jedinému Slovákovi mu bol udelený titul Hrdina Sovietskeho zväzu. Po smrti získal viacero vyznamenaní a prezident Rudolf Schuster ho v roku 2004 povýšil na brigádneho generála" konštatoval predseda ZSV Jozef Mravík. Najvyšší titul Hrdina Sovietskeho zväzu bol udelený celkom štrnástim zahraničným účastníkom Veľkej vlasteneckej vojny - štyrom Čechom, štyrom Francúzom, trom Poliakom, jednému Slovákovi, jednému Španielovi a jednému zakarpatskému Ukrajincovi !

obr. 12255e

Delegácie veľvyslanectiev a zahraničných združení na stretnutí

Delegácia klubu vojenskej histórie odovzdala ZSV, hosťom z veľvyslanectiev a zo zahraničia po jednom DVD s dokumentárnym filmom Antona Filla „Ak zvoláš Slovan – nech ozve sa Ti človek“. Pri príležitosti 69. výročia smrti Jána Nálepku zaradila Trenčianska televízia do svojho kaleidoskopu každodenné vysielanie reportáže z osláv 100. výročia narodenia Jána Nálepku v Ovruči :  video >>>

Súvisiace informácie : Pomníky v Ovruči sú súčasťou slovenskej vojenskej histórie


<<<  späť
Vložené 18.11.2012