Aktuálne informácie o výnamných udalostiach v histórii slovenského národa
Trenčín - hrad TN - galéria M.A.B Trenčín - hrad Trenčín - hrad Trenčín a hrad

Prednáška o bitke pri Hámroch a Slovákoch v srbskej Pivnici

V trenčianskej Verejnej knižnici Michala Rešetku 28. februára 2013 mal doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD., dve zaujímavé prednášky. V prvej popísal časový priebeh bitky kurucov s cisárskym vojskom pri osade Hámre a identifikoval orientačné body v priestore bojiska. V bitke bolo 3. augusta 1708 porazené hlavné kurucké vojsko Františka II. Rákociho. Maďarskí nacionalisti dodnes glorifikujú vodcov kurucov ako národných hrdinov. Väčšina z nich však v snahe zachrániť svoje majetky pristúpila neskôr na podmienky cisára. Rákoci neviedol boj za ideály svojich vojakov, ale predovšetkým za rozšírenie majetkov a moci pre svoj rod. Zomrel opustený v osmanskom exile a neskôr bol pochovaný v Košiciach. Po skončení kuruckých povstaní zostala iba spustošená krajina a ešte viac zbedačené obyvateľstvo :  viac >>>Reportáž je umiestnené na : YouTube

V druhej prednáške hovoril Peter Chrastina o slovenskej menšine, žijúcej v srbskej dedine Pivnica vo Vojvodine. Južné územia po ich znovupripojení k Uhorsku boli po dlhodobej okupácii Osmanmi natoľko zdecimované, že mnohé dlhoročne neobrábané kraje spustli a zmenili sa v nehostinné močariny, alebo na suché a horúce stepi. Jediným riešením pre staronových majiteľov území bolo vytvoriť podmienky, ktoré by na ich pôdu prilákali čo najviac poddaných z iných kútov Uhorska a umožnili tak rekultivovať zanedbané statky. Na osídľovaní a rekultivácii územia sa významne podieľali aj Slováci, ktorí tam prišli v nádeji na nový, lepší život. Na území srbskej Vojvodiny ich potomkovia žijú dodnes a tvoria tam významnú národnostnú menšinu :  viac >>>.

Súvisiace informácie :

  • Protihabsburské povstania v kontexte európskej politiky
  • Dôvody sťahovania sa Slovákov na Dolnú zem
  • Dejiny Slovákov na Dolnej zemi

    ( administrátor )


    <<<  späť
    Vložené © 1.4.2013