Aktuálne informácie Klubu vojenskej histórie - protifašistického odboja
TN-ský hrad TN-ská brána Znak SZPB Štúrovci PK OS SR TN

Členovia trenčianskej organizácie SZPB oceňujú pravidelné stretnutia jubilantov

V Posádkovom klube Trenčín sa 20. marca 2013 uskutočnila výročná členská schôdza Klubu vojenskej histórie protifašistického odboja - základnej organizácie SZPB -1. Schôdzu otvoril predseda Miroslav Ondráš a vzápätí odovzdal slovo tajomníčke Blažene Švančarovej, ktorá prečítaním správy informovala členov o minuloročných aktivitách. Zároveň predniesla aj revíznu správu o hospodárení. Predseda na schôdzu pozval vedúcu útvaru sociálnych služieb Darinu Kolárovú z Mestského úradu v Trenčíne, ktorá prítomných informovala o celej škále poskytovanej sociálnej pomoci starším a nevládnym seniorom od služieb v domácnosti až po umiestnenie v sociálnych zariadeniach pre seniorov.

obr.13261a obr.13261b

Čestní hostia výročnej členskej schôdze ZO SZPB Trenčín 1
( foto sa po kliknutí zväčší )

V diskusii poslanec NR SR Jaroslav Baška hovoril o určitých aktivitách vlády a tiež spomenul, že sa konečne chce zúčastniť na tohtoročnom 38. ročníku Vojenskej päťdesiatky, turistickej akcii uskutočňovanej na počesť oslobodenia Trenčína a skončenia druhej svetovej vojny. Pozval tiež členov organizácie na návštevu Národnej rady SR, autobus sám zabezpečí. Predseda oblastného výboru SZPB Ján Holička informoval o novom vydaní brožúry o pamätníkoch v celej oblasti, teda v Trenčianskom a Bánovskom okrese, o podujatiach organizovaných v rámci oblasti ako sú stolnotenisový turnaj a tenisový turnaj a pripomenul aj Vojenskú päťdesiatku, ktorá sa uskutoční 13. apríla. Zároveň predstavil pripravovaný projekt na vytvorenie expozície na Jankovom vŕšku, venovanej činnosti partizánskej brigády Jana Žižku pri príležitosti 70. výročia Slovenského národného povstania.

obr.13261c obr.13261d

Účasť na VČS výrazne ponamenala vlna chrípky a nachladnutí
( foto sa po kliknutí zväčší )

Predseda Miroslav Ondráš ocenil, že mestský úrad sa rozhodol finančne podporiť organizácie pôsobiace v Trenčíne a tiež o spôsobe prideľovania tejto dotácie. „Konečne budeme mať peniaze na niektoré aktivity, ktoré sa kvôli finančným problémom nedali realizovať, ako napríklad zasielanie blahoželaní jubilujúcim členom či dôstojná rozlúčka s priamymi účastníkmi odboja a členmi SZPB,“ povedal dodávajúc, že nejde síce o veľkú sumu, ale organizácii pomôže vyriešiť nejeden finančný výdavok. V diskusii zaznelo aj poďakovanie výboru, ktorý organizuje činnosť a pripravuje rôzne aktivity. Členovia oceňujú stretnutia jubilantov, ktoré sú dva razy do roka udalosťou prinášajúcou príjemné zážitky zo spoločenského stretnutia. Nakoniec prítomní schválili uznesenie a plán činnosti na nasledujúce obdobie.

( Text a foto : Oľga Kajabová )


<<<  späť
Vložené 2. 3. 2013